Treści Treści

Zasady uczestnictwa grup szkolnych zorganizowanych w targach pracy

1. Grupy szkolne mają obowiązek rejestracji/zgłoszenia (grupa zorganizowana rozumiana jako klasa szkolna).  2. Rejestracja zgłoszeń odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszenia na...

Zapytanie ofertowe - „KURS PRAWA JAZDY KAT. C, C+E” / kurs łączony z egzaminami państwowymi/

Znak sprawy: OZ.271.73.2019.BK.Szkol.Ind.   DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW   Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z...

Zmiany dot. wydawania opinii w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie uległa procedura ubiegania się o ustalenie nowego kierunku kształcenia. Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe Dyrektor szkoły...

NABÓR WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU – RPO WM (V)

Grodzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy...

Zapytanie ofertowe - „KURS JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT”

Znak sprawy: OZ.271.62.2019.NP.Szkol.Ind.   DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW   Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z...