Treści Treści

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE”

Ogłoszenie nr  637338-N-2018 z dnia 2018-10-17 r.   Kraków: „ DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ” OGŁOSZENIE O...

Protokół OZ.271.285.2018.HS.Szkol.Ind. - „Tester manualny z egzaminem ISTQB”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.     Numer zamówienia  OZ.271.285.2018.HS.Szkol.Ind.  ...

Protokół OZ.271.290.2018.MZY.Szkol.Ind. - „Fotografia z obróbką zdjęć w Photoshopie”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.     Numer zamówienia  OZ.271.290.2018.MZY.Szkol.Ind. ...

Protokół OZ.271.282.2018.MZY.Szkol.Ind - „Pracownik administracyjno – biurowy ze specjalizacją kadry i płace”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.     Numer zamówienia OZ.271.282.2018.MZY.Szkol.Ind.   ...