Treści Treści

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT”

Znak sprawy: OZ.271.195.2018.BK.Szkol.Ind     ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „JAVASCRIPT DEVELOPER:...

Protokół z wykonanych czynności „PRAWO JAZDY KAT. C, C+E ( z egzaminami państowymi)”

Numer zamówienia OZ.271.177.2018.MJ.Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro   ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „SPAWACZ - /METODĄ TIG, MAG, MIG/”

  Kraków, dnia 06.06.2018 r.   Nr zamówienia: OZ.271.154.5.2018.MJ.Szkol.Gr.EFS   Zamawiający:   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „BOOTCAMP JAVA MASTER MENTOR”

Znak sprawy: OZ.271.188.2018.HS.Szkol.Ind   ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „ BOOTCAMP JAVA MASTER...

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Centrum Aktywizacji Zawodowej – Referat Programów Rynku Pracy

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE ul. Wąwozowa nr 34, 31-752 Kraków   INFORMACJA O WYNIKU NABORU        ...

Informacja o spotkaniu, które odbędzie się 08.06.18 r. o godz. 10.00 w Urzędzie

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że 8 czerwca (tj. piątek) od godz. 10.00, na terenie Urzędu, można będzie spotkać się z przedstawicielem organizacji charytatywnej, która realizuje projekt...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Java Bootcamp”

Znak sprawy: OZ.271.181.2018.MJ.Szkol.Ind.   ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „ Java Bootcamp ” ...

RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34,  moich danych osobowych: -Imienia, drugiego imienia, nazwiska, nr PESEL...