Treści Treści

Zapytanie ofertowe - „KURS KADROWO – PŁACOWY Z KOMPLEKSOWĄ KSIĘGOWOŚCIĄ KOMPUTEROWĄ Z PAKIETEM OFFICE”

Znak sprawy: OZ.271.24.2019.BK.Szkol.Ind.   DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW   Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z...

Informacja z otwarcia ofert: OZ.271.13.2019.MZY

  Zamawiający:   Gmina Miejska Kraków - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   ...

Zapytanie ofertowe „BADANIA LEKARSKIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH”

Znak sprawy: OZ.271.17.1.2019.BK.Bad. Lek.EFS     DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska...

Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenia indywidualne

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że z dniem 07.02.2019 r. z uwagi na pełne zaangażowanie dostępnej puli środków, wstrzymuje nabór wniosków o sfinansowanie szkoleń...

DOTACJE Z EFS: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (RPO WM IV)

DOTACJE Z EFS: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i...

Wnioski szkoleniowe

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że: wnioski o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym wnioski o przyznanie bonów szkoleniowych wnioski o sfinansowanie kosztów...

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na dostawę i instalację w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, ośmiu urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera Ecosys M3145DN laserowych, wyposażonych w toner startowy, oryginalny firmy Kyocera (na minimum 6000 stron kopii A– 4) wraz z przeszkoleniem jednego pracownika GUP, w zakresie obsługi tych urządzeń, w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz dostawę dodatkowych materiałów eksploatacyjnych – 8 sztuk tonera TK 3160 oryginalnego firmy Kyocera,(minimum na 12500 stron kopii A 4) do siedziby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, zgodnie z Załącznikiem nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia i Załącznikiem nr 2 - Szczegółowy opis urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera Ecosys M3145dn.