Treści Treści

Protokół z wykonanych czynności - „Dostawa materiałów biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie”

Numer zamówienia OZ.271.120.2018.MJ   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro   z dnia...

KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl ...

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Dział Finansowo Księgowy – stanowisko urzędnicze inspektor ( obsługa księgowa budżetu) - 1 etat

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE ul. Wąwozowa nr 34, 31-752 Kraków   INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Dział Finansowo Księgowy – stanowisko urzędnicze inspektor (...

Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

JEŚLI CHCESZ OTRZYMAĆ DOPŁATĘ DO SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH, JĘZYKOWYCH LUB PRAWA JAZDY (A, B, C, C+E), TA INFORMACJA JEST DLA CIEBIE! DLA KOGO? Z...

Protokół zapytania ofertowego: OZ.271.126.2018.MZY

Kraków, dnia 12 kwietnia 2018 r.   Nr zamówienia: OZ.271.126.2018.MZY.     Protokół zapytania ofertowego   Przedmiot zamówienia: ...