Treści Treści

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)”

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)” – RPMP.08.01.00-12-0022/19   Realizator projektu: ...

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ. 271.76.2019.BK.Szkol.Ind. - „KURS PRAWA JAZDY KAT. C, C+E ”

Załącznik nr 6 do Regulaminu  udzielania zamówień publicznych  w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam OZ. 271.76.2019.BK.Szkol.Ind.     ...

Pytanie do zamówienia OZ.271.2710.82.2019.MJ

Kraków, dnia 18.04. 2019 r.      Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Wykonawcy w postępowaniu   ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „SPAWACZ W RÓŻNYCH TECHNIKACH TIG, MAG, MIG“

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl ...

Targi Edukacji i Pracy

Dnia 12 kwietnia 2019 r. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uczestniczył w Targach Edukacji i Pracy, które odbyły się w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie organizowane wspólnie z...

Zapytanie ofertowe - „Sketch Up + Techniki V-Ray dla SketchUp /Sketch Up poziom podstawowy + zaawansowany/ ”

Znak sprawy: OZ.271.79.2019.NP.Szkol.Ind.   DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW   Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z...