Treści Treści

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ. 271.212.2018.BK.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam OZ. 271.212.2018.BK.Szkol.Ind.      ...

Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi

Składanie i odbiór oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi odbywa się w pokoju nr 120 (parter) w godzinach od 7.45 do 14.00 .

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS PROJEKTOWANIA WNĘTRZ”

Znak sprawy: OZ.271.212.2018.BK.Szkol.Ind     ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS PROJEKTOWANIA...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS PRAWA JAZDY KAT. C, C+E”

Znak sprawy: OZ.271.209.2018.BK.Szkol.Ind      ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod...

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – WYŁĄCZNIE DLA OSÓB DO 29 r. ż. /EFS/

    Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu ...

Protokół z wykonanych czynności - " Bootcamp Java Master Mentor"

Numer zamówienia OZ.271.188.2018.HS.Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro   ...

Protokół z wykonanych czynności - „Spawanie metodą TIG, MAG, MIG”

Numer zamówienia OZ.271.163.2018.MJ.Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro   ...