Treści Treści

Zapytanie Ofertowe „TESTER MANUALNY OPROGRAMOWANIA Z EGZAMINEM ISTQB”

Znak sprawy: OZ.271.48.2019.BK.Szkol.Ind.   DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW   Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z...

Zapytanie Ofertowe: „KURS PRAWA JAZDY KAT. D po B z egzaminem państwowym”

Znak sprawy: OZ.271.49.2019.BK.Szkol.Ind.   DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW   Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z...

„DOSTAWĘ TONERÓW I BĘBNÓW DO Zapytanie Ofertowe: DRUKAREK RÓŻNYCH TYPÓW”

Znak sprawy: OZ.271.51.2019.BK.     DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z...

Zapytanie ofertowe - „KURS JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT”

Znak sprawy: OZ.271.31.2019.NP.Szkol.Ind.   DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW   Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z...

Zapytanie ofertowe: 120 – godzinnego szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”

Znak sprawy: OZ.271.37.2019.NP.Szkol.Ind.   DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW   Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z...

ZAPYTANIE OFERTOWE: „Dostawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34”

Nr zamówienia: OZ.271.29.2019.MJ ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Uwaga: Zamawiający...

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019

    Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie z dnia 19.02.2019 r.     Lp. ...

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE STYCZEŃ 2019 r.     LICZBA BEZROBOTNYCH   Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg...