Treści Treści

ABC nowego przedsiębiorcy

9 00 – 10 00 Wprowadzenie Najważniejsze elementy biznesplanu, które można wykorzystać we wniosku o dotację z urzędu pracy   10 15 – 11 15 ...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS FLORYSTYKI I i II STOPNIA”

Znak sprawy: OZ.271.118.2018.MZY.Szkol.Ind     ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS FLORYSTYKI I i II...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „SPAWACZ - /METODĄ TIG, MAG, MIG/”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl Ogłoszenie...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”. Nr. zam.: OZ.271.135.2.2018.BK.Szkol.Gr.EFS       ...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS ZOOTERAPII WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI /Z WYJĄTKIEM HIPOTERAPII/

Znak sprawy: OZ.271.143.2018.BK.Szkol.Ind ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS ZOOTERAPII WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI /Z...

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.146.2018.MJ.Szkol.Ind.

Numer zamówienia OZ.271.146.2018.MJ.Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro   ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi „EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH POWYŻEJ 1KV”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl   ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi „OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCYH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI I JĘZYKIEM NIEMIECKIM”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl    ...