Treści Treści

Protokół z wykonanych czynności - „Spawanie metodą TIG, MAG, MIG”

Numer zamówienia OZ.271.163.2018.MJ.Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro   ...

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ. 271.195.2018.BK.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam OZ. 271.195.2018.BK.Szkol.Ind.   Protokół z...

Protokół z wykonanych czynności - „Java Bootcamp”

Numer zamówienia OZ.271.183.2018.MJ.Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro   ...

Protokół z wykonanych czynności - „Java Bootcamp”

Numer zamówienia OZ.271.182.2018.MJ.Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro   ...

Protokół z wykonanych czynności - „Java Bootcamp”

Numer zamówienia OZ.271.181.2018.MJ.Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro   ...

Protokół zapytania ofertowego: OZ.271.175.2018.MZY

Kraków,  12.06.2018 r.   Nr zamówienia: OZ.271.175.2018.MZY   Protokół zapytania ofertowego   Przedmiot zamówienia: Dostawa i wniesienie materiałów...

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.164.2018.MJ.Szkol.Ind.

    Numer zamówienia  OZ.271.164.2018.MJ.Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30...

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.164.2018.MJ.Szkol.Ind.

Numer zamówienia OZ.271.164.2018.MJ.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 12.06.2018 r. 1. Przedmiot...

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.168.2018.HS.Szkol.Ind. - „KOMPLEKSOWE SZKOLENIE GASTRONOMICZNE”

  Numer zamówienia  OZ.271.168.2018.HS.Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro ...

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: "Bootcamp Java Master Mentor".

Kraków, dnia 11.06.2018 r.     Znak sprawy: OZ.271.188.2018.HS.Szkol.Ind.   Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: zapytania...