Treści Treści

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie wznawia nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy -   zgodnie z  obowiązującymi...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Grafika komputerowa"

L.dz.:OZ.271.321.2017.MZY   Kraków, dnia 18.08.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.224.11.2017.MZY.Szkol.Gr.EFS   Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - MAGAZYNIER

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl    ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SPRZEDAWCA - FAKTURZYSTA

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl    ...

Informacja z otwarcia ofert: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Nr zamówienia: OZ.271.240.13.2017.MZY.Szkol.Gr.EFS       Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34 31-752 Kraków  ...

MODYFIKACJA załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego na remont ośmiu pomieszczeń biurowych

MODYFIKACJA   załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego na remont ośmiu pomieszczeń biurowych w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie   Nr zamówienia: ...

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

    W dniach  od 06.09.2017 r. do 15.09.2017 r.   odbędzie się nabór wniosków  o przyznanie  jednorazowo środków na podjęcie...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer 574271-N-2017 z dnia 21/08/2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA   OGŁOSZENIE DOTYCZY : Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU: Numer ogłoszenia: 574271-N-2017 i data 21/08/2017  ...