Treści Treści

Protokół OZ.271.290.2018.MZY.Szkol.Ind. - „Fotografia z obróbką zdjęć w Photoshopie”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.     Numer zamówienia  OZ.271.290.2018.MZY.Szkol.Ind. ...

Protokół OZ.271.282.2018.MZY.Szkol.Ind - „Pracownik administracyjno – biurowy ze specjalizacją kadry i płace”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.     Numer zamówienia OZ.271.282.2018.MZY.Szkol.Ind.   ...

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ.271.283.2018.HS.Szkol.Ind.

Numer zamówienia  OZ.271.283.2018.HS.Szkol.Ind.     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro ...