Treści Treści

Informacja z otwarcia ofert - „Świadczenie usług pocztowych..."

Nr zamówienia: OZ.271.276.2018.MZY.     Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34 31-752 Kraków   Dotyczy: ...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie”

Zamawiający: Kraków, dnia 23.11.2018 r Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34       Nr zam.:...