Treści Treści

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Makijaż permanentny”

Znak sprawy: OZ.271.127.2018.MJ.Szkol.Ind.   ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „ Makijaż permanentny” ...

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 5 kwietnia 2018 r. Nr zamówienia : OZ.271.126.2018.MZY   Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wg...

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w GUP w Krakowie     Dział Finansowo - Księgowy   Stanowisko urzędnicze – inspektor (...

WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB DO 29 r.ż.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że z uwagi na pełne zaangażowanie środków zaplanowanych na realizację zadania „Organizacja staży”, nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu...

SZKOLENIA Z EFS DLA OSÓB PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

Grodzki Urząd Pracy informuje, iż w 2018 roku realizuje szkolenia w formie bonów szkoleniowych dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych...

DOTACJE DLA OSÓB PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

     PO WER III - Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie...

INFORMACJA!!!

  CELEM SKRÓCENIA CZASU OCZEKIWANIA NA WYDANIE WPISANYCH DO EWIDENCJI OŚWIADCZE Ń O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI , GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE...