Treści Treści

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 2.10.2017 r. Numer zamówienia OZ.271.304 .2017.MKE   Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „SPRZEDAWCA – FAKTURZYSTA”.

Kraków, dnia 02.10.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.241.14.2017.MJ.Szkol.Gr.EFS   Zamawiający:   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul....

INFORMACJA O WYNIKU NABORU: specjalista ds. rozwoju zawodowego/ specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta

Załącznik nr 9 do Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w GUP w Krakowie       GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE ul. Wąwozowa nr 34, 31-752...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Kurs Back End Developer: Python”

Znak sprawy: OZ.271.299.2017.MKE.Szkol.Ind ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Kurs Back End Developer: Python” ...

Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro

Nr. zam.:OZ.271.274.2017.BK.       Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro ...

Informacja z otwarcia ofert: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Kraków, dnia 26.09 2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.290.16.2017.MZY.Szkol.Gr.EFS       Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul....

Targi pracy 19.10.2017 r.

Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu” Prezydent Miasta Krakowa oraz Grodzki Urząd Pracy w Krakowie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Krakowa...

Ogłoszenie o zamówieniu - Opiekun w żłobku

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl     ...