Treści Treści

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 17.10.2018 r. Numer zamówienia OZ.271.308.2018.MZY     Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo Zamówień Publicznych ...

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 17.10.2018 r. Numer zamówienia OZ.271.308.2018.MZY     Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity:...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE”

Ogłoszenie nr  637338-N-2018 z dnia 2018-10-17 r.   Kraków: „ DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ” OGŁOSZENIE O...

Protokół OZ.271.285.2018.HS.Szkol.Ind. - „Tester manualny z egzaminem ISTQB”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.     Numer zamówienia  OZ.271.285.2018.HS.Szkol.Ind.  ...