Treści Treści

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 21.12.2018 r. Numer zamówienia OZ.271.352.2018.MZY   Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z...

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU - pośrednik pracy – stażysta/ pośrednik pracy 1 etat

INFORMACJA  O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU     Centrum Aktywizacji Zawodowej – Dział Usług Rynku Pracy - Referat Marketingu Usług Urzędu   ...

INFORMACJA O WYNIKU NABORU pośrednik pracy- stażysta/ pośrednik pracy 8 etatów

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE ul. Wąwozowa nr 34, 31-752 Kraków     INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Aktywizacji...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE”

Nr zam.: OZ.271.333.2018.BK.Dostawa.Komputerów Kraków, dnia 04.12.2018 r.         Dotyczy: postępowania pn.: „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Świadczenie usług pocztowych ..."

Nr zamówienia: OZ.271.276.2018.MZY.     Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34 31-752 Kraków   Dotyczy postępowania pn.: „ ...

Informacja z otwarcia ofert - „Świadczenie usług pocztowych..."

Nr zamówienia: OZ.271.276.2018.MZY.     Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34 31-752 Kraków   Dotyczy: ...