Treści Treści

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Java Bootcamp”

Znak sprawy: OZ.271.183.2018.MJ.Szkol.Ind.   ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „ Java Bootcamp ” ...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Java Bootcamp”

Znak sprawy: OZ.271.182.2018.MJ.Szkol.Ind.   ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „ Java Bootcamp ” ...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Java Bootcamp”

Znak sprawy: OZ.271.181.2018.MJ.Szkol.Ind.   ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „ Java Bootcamp ” ...

NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/ DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY - EFS

  NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/ DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY  - EFS   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że począwszy od...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH POWYŻEJ 1KV”.

Kraków, dnia 28.05.2018 r.             Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „PRAWO JAZDY KAT. C, C+E ( z egzaminami państwowymi)”

Znak sprawy: OZ.271.177.2018.MJ.Szkol.Ind.   ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „ PRAWO JAZDY KAT. C, C+E ( z...

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, iż: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Grodzkiego...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KOMPLEKSOWE SZKOLENIE GASTRONOMICZNE ”

Znak sprawy: OZ.271.168.2018.HS.Szkol.Ind   ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KOMPLEKSOWE SZKOLENIE GASTRONOMICZNE...