Treści Treści

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ.271.283.2018.HS.Szkol.Ind.

Numer zamówienia  OZ.271.283.2018.HS.Szkol.Ind.     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro ...

Informacja odnośnie ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwa: „JavaScript Developer: React”

Kraków, dnia 03.10.2018 r.   Numer zamówienia OZ.271.284.2018.HS.Szkol.Ind   Informacja odnośnie ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wykonanie szkolenia dla jednej osoby...