Treści Treści

Informacja o projekcie "Siła kompetencji"

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SIŁA KOMPETENCJI” Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach...

Wstrzymanie nabiru wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)”

Grodzki Urz ąd Pracy w Krakowie informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych...

„Discover Poland! Work with us

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym wykwalifikowanych pracowników ? Weź udział w wirtualnych targach pracy Discover Poland ! Work with us „Discover Poland! Work with us ” to...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi „Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych /elektromonter zakładowy/”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl    ...

Projekt "Małopolska Niania 2.0"

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności