Treści Treści

Powrót

Protokół zapytania ofertowego - Zakup licencji oraz odnowienie gwarancji do urządzenia FortiGate 240D – UTM Bundle na okres od dnia 18.12.2017 r. do dnia 17.12.2018 r.

Kraków, dnia 1.12.2017 r.

 

Nr zamówienia: OZ.271.400.2017.MKE

 

Protokół zapytania ofertowego

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Zakup licencji oraz odnowienie gwarancji do urządzenia FortiGate 240D – UTM Bundle na okres od dnia 18.12.2017 r. do dnia 17.12.2018 r.

 

 

2. Wartość szacunkowa zamówienia (kurs euro: 4,1749 zł):

- 10204,38 zł netto ( 2444,22 euro )

- 12551,39 zł brutto

 

 

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 32424000-1

 

 

4. Porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena  oferty (zł) brutto

Ocena punktowa

1

Point Sp. z o.o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A

02-366 Warszawa

12238,50

100

2

IKARIA sp. o.o. sp. k.

ul. Omłotowa 12/14

94-251 Łódź

12538,62

97,60

 

 

 

 

Wskazanie wybranego wykonawcy, uzasadnienie wyboru:

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 Wykonawcy: Point Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, złożona w wymaganym terminie i prawidłowej formie. Cena oferty brutto wynosi 12238,50 zł i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia.

 

Oferta nr 2 została złożona w wymaganym terminie oraz w wymaganej formie. Została jej przypisana ocena punktowa według kryterium przyjętym w Zapytaniu ofertowym, tj. ocena punktowa = ( najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty ) x 100.