Treści Treści

Powrót

Protokół zapytania ofertowego: OZ.271.401.2017.MKE

Kraków, dnia 7.12.2017 r.

 

Nr zamówienia: OZ.271.401.2017.MKE

 

Protokół zapytania ofertowego

 

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup aktualizacji licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla 170 stanowisk na okres jednego roku tj. od dnia 22.12.2017 r. do dnia 21.12.2018 r. na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 

 

2. Wartość szacunkowa zamówienia (kurs euro: 4,1749 zł):

- 6375 zł netto ( 1526,98 euro )

- 7841,25 zł brutto

 

 

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 48760000-3

 

 

4. Porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty (zł) brutto

Ocena punktowa

1

Point Sp. z o.o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A

02-366 Warszawa

7841,25

100

2

Technologie Internetowe S.A.

ul. Bukowiecka 92

03-893 Warszawa

9827,70

79,79

 

 

 

 

Wskazanie wybranego wykonawcy, uzasadnienie wyboru:

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 Wykonawcy: Point Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, złożona w wymaganym terminie i prawidłowej formie. Cena oferty brutto wynosi 7841,25 zł i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia.

 

Oferta nr 2 została złożona w wymaganym terminie oraz w wymaganej formie. Została jej przypisana ocena punktowa według kryterium przyjętym w Zapytaniu ofertowym, tj. ocena punktowa = ( najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty ) x 100.