Treści Treści

Powrót

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ. 271.21.2019.BK.Szkol.Ind.

                                                                                                                              Załącznik nr 6 do Regulaminu

                                                                                                                              udzielania zamówień publicznych

                                                                                                                              w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

 

Nr zam  OZ. 271.21.2019.BK.Szkol.Ind.

 

 

Protokół z wykonanych czynności

do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro

 

                                                           z dnia 20.02.2019 r.

 

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

            KURS PRAWA JAZDY KAT. D PO B Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM

 

  1. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu  04.02.2019  przez  Agnieszka Banaś

Wartość szacunkowa zamówienia w euro: 1 050,47

Wartość szacunkowa zamówienia w zł:  4 529,33  (netto)

  1. Współny Słownik Zamówień CPV

             CPV : 80.40.0000-8

  1. Zbiorcze zestawienie ofert  wraz z kryteriami oceny ofert

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena  oferty (zł) brutto/netto lub koszt

Ocena punktowa

 

1

 

LIGA OBRONY KRAJU, ul. Centralna 60, 31-586 Kraków

 

 

4 420,00 zł

 

99,77

2

Mariusz Szczepanik OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES, ul. Wrocławska 48, 30-011 Kraków

 

4 429,00 zł

 

99,57

3

 

P.W. ROLMINEX Sp. Z o.o., os. Centrum D7, 31-933 Kraków

 

 

4 410,00  zł

 

 

100.00

4

SZKOŁA SAMOCHODOWA AUTO-TEST Jerzy Wojtanowicz, ul. Aleksandry 11,  30-837 Kraków

 

4 530,00 zł

 

97,35

 

 

 

  1. Punktacja przyznana wykonawcom na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert

            Oferta nr 1 -  100 pkt.

 

  1. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej z podaniem uzasadnienia

 

            Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3   P.W. ROLMINEX Sp. Z o.o., os. Centrum D7, 31-933 Kraków  , złożona w wymaganym         terminie i w prawidłowej formie. Cena oferty brutto wynosi: 4 410,00  zł  mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia.