Treści Treści

Powrót

Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 11.03.2019 r. - „KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”

Nr zam  OZ. 271.37.2019.NP. Szkol.Ind.

 

 

Protokół z wykonanych czynności

do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro

                                                           z dnia 11.03.2019 r.

 

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

„KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”

 

  1. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu  14.02.2019  przez  Katarzynę Galos.

            Wartość szacunkowa zamówienia w euro: 143,67

            Wartość szacunkowa zamówienia w zł : 4 500,00 (netto)

  1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

            CPV : 80.40.0000-8

  1. Zbiorcze zestawienie ofert  wraz z oceną punktową:

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty (zł) brutto/netto lub koszt

Ocena punktowa

1

Europejska Akademia Handlu

i Przedsiębiorczości Robert Staluszka

ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski

4 987,20 zł

72,18 pkt

2

Centrum Szkoleniowe OMEGA

 ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

7 200,00 zł

50,00 pkt

3

Placówka Kształcenia Ustawicznego

"Centrum IB" Sp. z o.o.

ul. Św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków

3 600, 00 zł

100,00 pkt

 

 

 

  1. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej z podaniem uzasadnienia

 

            Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3: Placówka Kształcenia Ustawicznego „Centrum IB” Sp. z o.o., ul. Św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków złożona w wymaganym terminie i w prawidłowej formie. Cena oferty brutto wynosi: 3600,00 zł i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia.