Treści Treści

Powrót

Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro - „TESTER MANUALNY OPROGRAMOWANIA Z EGZAMINEM ISTB”

Nr zam OZ. 271.48.2019.BK.Szkol.Ind.

 

 

 

Protokół z wykonanych czynności

do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro

 

z dnia 15. 03.2019 r.

 

 

 1. Przedmiot zamówienia:

   

   

  TESTER MANUALNY OPROGRAMOWANIA Z EGZAMINEM ISTB”

 

 

 1. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 26.02.2019 przez Agnieszka Banaś

  Wartość szacunkowa zamówienia w euro: 1 043,67

  Wartość szacunkowa zamówienia w zł: 4 500,00 (netto)

 2. Współny Słownik Zamówień CPV:

CPV : 80.40.0000-8

 1. Zbiorcze zestawienie ofert wraz z oceną punktową:

   

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty (zł) brutto/netto lub koszt

Ocena punktowa

 

1

 

CODERS LAB Sp. z o.o.,

ul. Prosta 51,

00-838 Warszawa

 

4 500,00 zł

 

100,00 pkt

 

 

 

 1. Punktacja przyznana wykonawcom na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert

  Oferta nr 1 - 100 pkt.

 2. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej z podaniem uzasadnienia

 

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1: CODERS LAB Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, złożona w wymaganym terminie i w prawidłowej formie. Cena oferty brutto/netto wynosi: 4 500,00 zł. i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia.