Treści Treści

Powrót

Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro - „DOSTAWĘ TONERÓW I BĘBNÓW DO DRUKAREK RÓŻNYCH TYPÓW”

Nr zam OZ. 271.51.2019.BK.

 

 

Protokół z wykonanych czynności

do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro

 

z dnia 15.03.2019 r.

 

 

 

 1. Przedmiot zamówienia:

   

  DOSTAWĘ TONERÓW I BĘBNÓW DO DRUKAREK RÓŻNYCH TYPÓW”

   

 2. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 28.02.2019 przez Tomasza Węgrzyna

  Wartość szacunkowa zamówienia w euro: 2 667,17

  Wartość szacunkowa zamówienia w zł: 11 500,00 (netto)

 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

CPV : 30200000-1

 1. Zbiorcze zestawienie ofert wraz z oceną punktową:

 

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty (zł) brutto/netto lub koszt

Ocena punktowa

 

1

 

KOMATECH S.C.

T.Marszałek P.Kowalczyk

ul. Wojska Polskiego 8

43-190 MIKOŁÓW

 

11 228,67 zł brutto

9 129,00 zł netto

 

93,10 pkt

2

 

MK PRINT

GRZEGORZ KORTA

ul. Kunickiego 5/3

30-134 KRAKÓW

 

Oferta została odrzucona z powodu: braku parafowanego wzoru umowy.

 

3

 

KRAK DATA Sp. z o.o. Rynek Główny 28

31-010 KRAKÓW

 

19 857,12 zł brutto

16 144,00 zł netto

 

 

52,65 pkt

4

 

LASER 1 J.OSIEJA Z.SUCHODOLSKI

ul. Warszawska 31

25-518 KIELCE

 

11 501,73 zł brutto

9 351,00 zł netto

 

90,89 pkt

5

 

 

PRAXIS ŁÓDŹ

PILECKA I PETLAK S.J.

ul. Wólczańska 66

90-516 ŁÓDŹ

 

10 455,00 zł brutto

8 500,00 zł netto

 

100,00 pkt

6

 

RIVA S.Jawna

A.FRAŚ P.IZYDOREK

ul. Łukasińskiego 1

43-300 BIELSKO-BIAŁA

 

65 236,74 zł brutto

53 038,00 zł netto

 

 

16,02 pkt

7

 

X-online.pl DANIEL TUREK

os. Piastów 54/19

31-625 KRAKÓW

 

 

Oferta została odrzucona z powodu: błędu w kosztorysie. Zamawiający nie może uznać tego błędu, jako oczywistej omyłki rachunkowej, gdyż nie można jednoznacznie określić czy błąd został popełniony w poz. 9 kosztorysu t.j. cenie jednostkowej netto czy w kolumnie wartości netto poz. 9.

8

GOLDEN LINE Sp. z o.o. ul. Krakowska 150

35-506 RZESZÓW

Oferta została odrzucona z powodu niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia t.j. Zamawiający wymagał uzyskania należytej (dobrej) jakości wydruku/kopii, bez żadnych smug i zabrudzeń. Wydruk/kopia ma odpowiadać drukowanemu źródłu - nie może ścierać się, być zbyt jasny lub wyblakły, nie może zawierać zniekształceń, dodatkowych zabrudzeń, smug ubytków, szarego tła, rozmazań.” Używane przez Zamawiającego materiały eksploatacyjne, kupione na podst. umowy z dnia 28 stycznia 2019 r. nr zam. OZ.271.04.2019.BK. nie potwierdzają tej jakości, czego dowodem są faktury za naprawy urządzeń oraz ekspertyza z serwisu.

9

 

 

 

 

MARDRUK MARCIN KUBATY

ul. Balicka 100

30-149 KRAKÓW

 

11 488,20 zł brutto

9 340,00 zł netto

 

91,00 pkt

10

AR POLSKA Sp. z o.o.

ul. Zagadki 21

02-227 WARSZAWA

Oferta została odrzucona z powodu: błędu w kosztorysie. Zamawiający nie może uznać tego błędu, jako oczywistej omyłki rachunkowej, gdyż nie można jednoznacznie określić czy błąd został popełniony w poz. 6 kosztorysu t.j. cenie jednostkowej netto czy w kolumnie wartości netto poz. 6.

 

 

 

 

 1. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej z podaniem uzasadnienia

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 5: PRAXIS ŁÓDŹ PILECKA I PETLAK S.J. ul. Wólczańska 66, 90-516 ŁÓDŹ złożona w wymaganym terminie i w prawidłowej formie. Cena oferty brutto wynosi: 10 455,00 zł. i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia.