Treści Treści

Powrót

Plan szkoleń grupowych

 

 

 

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia poniżej plan szkoleń grupowych realizowanych
w 2019/2020 roku w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Szkolenia skierowane są do osób spełniających kryterium dostępu do projektu,
tj. są
w wieku 18-29 lat z kategorii NEET i spełniają łącznie następujące warunki:

  1. nie pracują oraz posiadają status osoby bezrobotnej,
  2. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  3. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

W grupie osób do 25 roku życia wsparciem mogą zostać objęte osoby pozostające w rejestrach Grodzkiego Urzędu Pracy nie dłużej niż 4 miesiące (licząc od dnia rejestracji).

 

Zapisów na szkolenia można dokonywać w pokoju 136, poprzez złożenie załączonej
ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBĘ SZKOLENIOWĄ.

 

Poniższe terminy szkoleń mają charakter orientacyjny, a zakup usługi szkoleniowej będzie realizowany zgodnie z procedurami przetargowymi.

I

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH /ELEKTROMONTER ZAKŁADOWY/

 

1. Ilość osób: 20 osób /2 grupy po 10 osób/

2. Planowany termin rozpoczęcia: 1 grupa – III kwartał 2019 r., 2 grupa – I kwartał 2020 r.

3. Ilość godzin szkolenia: ok. 55 godzin

II

SPAWACZ W RÓŻNYCH TECHNIKACH /TIG, MAG, MIG/

 

1. Ilość osób: 10 osób /1 grupa/

2. Planowany termin rozpoczęcia: II kwartał 2019 r.

3. Ilość godzin szkolenia: ok. 360 godzin

III

KIEROWCA – OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH II WJO Z UPRAWNIENIAMI UDT
WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH

 

1. Ilość osób: 10 osób /1 grupa/

2. Przewidywany termin rozpoczęcia: II kwartał 2019 r.

3. Ilość godzin szkolenia: ok. 42 godzin

IV

PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI

 

1. Ilość osób: 10 osób /1 grupa/

2. Przewidywany termin rozpoczęcia – II kwartał 2019 r.

3. Ilość godzin szkolenia: ok. 215 godzin

V

OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

 

1. Ilość osób: 20 osób /2 grupy po 10 osób/

2. Przewidywany termin rozpoczęcia: 1 grupa – II kwartał 2019 r., 2 grupa – I kwartał 2020 r.

3. Ilość godzin szkolenia: ok. 300 godzin

VI

PROGRAMISTA JAVA – POZIOM PODSTAWOWY

 

1. Ilość osób: 10 osób /1 grupa/

2. Przewidywany termin rozpoczęcia: III kwartał 2019 r.

3. Ilość godzin szkolenia: ok. 80 godzin

VII

PRAWO JAZDY KAT. C WRAZ Z KWALIFIKACJĄ WSTĘPNĄ PRZYSPIESZONĄ

 

1. Ilość osób: 20 osób /2 grupy po 10 osób/

2. Przewidywany termin rozpoczęcia: 1 grupa – III kwartał 2019 r., 2 grupa – I kwartał 2020 r.

3. Ilość godzin szkolenia: ok. 186 godzin