Treści Treści

Powrót

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019

 Grodzki Urząd Pracy w Krakowie z dnia 19.02.2019 r.

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych /Elektromonter zakładowy/

Usługa

Przetarg nieograniczony

31 200,00

II kwartał 2019

(kwiecień)

2

Spawacz w różnych technikach (TIG, MAG, MIG)

Usługa

Przetarg nieograniczony

139 250,00

I kwartał 2019

(marzec)

3

Kierowca-operator wózków jezdniowych podnośnikowych II WJO z uprawnieniami UDT wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych

Usługa

Przetarg nieograniczony

12 500,00

II kwartał 2019

(kwiecień)

4

Pracownik ds. rachunkowości i księgowości

Usługa

Przetarg nieograniczony

83 850,00

I kwartał 2019 (marzec)

5

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Usługa

Przetarg nieograniczony

50 000,00

II kwartał 2019

(kwiecień)

6

Programista JAVA (poziom podstawowy)

Usługa

Przetarg nieograniczony

39 600,00

II kwartał 2019 (czerwiec)

7

Prawo jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Usługa

Przetarg nieograniczony

90 000,00

II kwartał 2019 (maj)

8

Opiekun medyczny osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji

Usługa

Przetarg nieograniczony

37 050,00

II kwartał 2019 (czerwiec)

9

Sprzedawca-fakturzysta

Usługa

Przetarg nieograniczony

15 500,00

III kwartał (lipiec)

10

Całodobowy dozór i ochrona osób i mienia

Usługa

Przetarg nieograniczony

189 000,00

III /IV kwartał

11

Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu i na wydzielonym ternie przed budynkiem

Usługa

Przetarg nieograniczony

229 000,00

III /IV kwartał

12

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Usługa

Przetarg nieograniczony

656 000,00

III /IV kwartał