Treści Treści

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

 

Grodzki Urząd Pracy rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków - (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu (pokój 119) bezterminowo, aż do wyczerpania środków.

 

Zgodnie z założeniami projektu, nabór dotyczy wyłącznie osób w przedziale wiekowym 18-29 lat. W grupie osób do 25 roku życia wsparciem mogą być objęte osoby pozostające w rejestrach Grodzkiego Urzędu Pracy nie dłużej niż 4 miesiące (licząc od dnia rejestracji).

Zainteresowanych Organizatorów stażu i osoby bezrobotne prosimy o zapoznanie się
z następującymi dokumentami:

 

- informacja o naborze do projektu dla bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu i dla Organizatora stażu,


 

- formularz wniosku. (.pdf, .doc)