Treści Treści

Powrót

MODYFIKACJA Zapytania ofertowego na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Numer zamówienia OZ.271.352.2018.MZY

Kraków, dnia 28 grudnia 2018 r.

 

 

MODYFIKACJA

Zapytania ofertowego na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Numer zamówienia OZ.271.352.2018.MZY

 

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

 

zawiadamia o dokonaniu zmian w:

            1) Zapytaniu ofertowym na: „Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie”, w ten sposób, że

 

            otrzymuje nowe brzmienie:

pkt 4 „ Termin wykonania zamówienia: od dnia 10.01.2019 r. do dnia 31.01.2019 r.”

 

oraz o dokonaniu zmiany w

 

2) Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – WZÓR UMOWY w ten sposób, że:

 

            otrzymują nowe brzmienia:

§ 6 „ Zamawiający zastrzega sobie, że cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie do końca trwania umowy, tj. od dnia 10 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.”

 

§ 8 „Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 10 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.”.

 

Zamawiający informuje, że pozostałe warunki i ustalenia określone w Zapytaniu Ofertowym i Wzorze Umowy (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) nie uległy zmianie.

 

Dokonana Modyfikacja Zapytania Ofertowego i Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

 

 

…..…..………………..………………....

data, podpis i pieczęć              

     Kierownika Zamawiającego