Treści Treści

Powrót

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Usług Rynku Pracy Referat Marketingu Usług Urzędu pośrednik pracy- stażysta/ pośrednik pracy

                                                                                                Załącznik nr  9 do Regulaminu                                                                                                        naboru kandydatów na wolne                                                                                                           stanowiska pracy  w GUP w Krakowie 

 

 

       GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE

ul. Wąwozowa nr 34, 31-752 Kraków

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Usług Rynku Pracy

 Referat  Marketingu Usług Urzędu

pośrednik pracy- stażysta/ pośrednik pracy

1 etat

………………………………………………………………………….

nazwa stanowisk/a pracy

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko/a  zatrudniono:

 

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów K.C.( miejscowość)

 

Florek  Justyna

 

Kraków

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 1 osobę która spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania i wykazała się dużą wiedzą łącznie ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz  analizy dokumentów

i jest  kandydatem do zatrudnienia.

 

                                                                                   …………………………………………..

                                                                                   / data i podpis Dyrektora  Urzędu/