Treści Treści

Powrót

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU - Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta / specjalista ds. rozwoju zawodowego - 1 etat

INFORMACJA  O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Usług Rynku Pracy:

Referat Organizacji Szkoleń

 

 

Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta / specjalista ds. rozwoju zawodowego

- 1 etat -

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 2 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 2 osoby spełniły wymogi formalne.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 20.02.2019 r. o godz. 10.00 w pok. nr 231 - I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.