Treści Treści

Powrót

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU - pośrednik pracy – stażysta/ pośrednik pracy 1 etat

INFORMACJA  O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej –

Dział Usług Rynku Pracy - Referat Marketingu Usług Urzędu

 

pośrednik pracy – stażysta/ pośrednik pracy

1 etat

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony  nabór przesłało 10  kandydatów. W  wyniku przeglądu
i oceny  ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 4 kandydatów  spełniło wymogi formalne.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 19.12.2018r. od godz.9.00  pok. nr 231
 - I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

 

 Kandydaci  który spełnili wymogi formalne, o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani  telefonicznie lub drogą elektroniczną.