Treści Treści

Powrót

Fundacja PROAKTYWNI prowadzi nabór do III edycji projektu pn. „P jak Pracuj!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Fundacja PROAKTYWNI prowadzi nabór do III edycji projektu pn. „P jak Pracuj!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Projekt kierowany jest do:
 
 -osoby w wieku  30 lat i więcej;
 
 -osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie:  miasta Krakowa lub powiatu: krakowskiego;
 
-osoby pozostające  bez pracy (bezrobotne/bierne zawodowo);
 
 -osoby należące  co najmniej do jednej z poniższych grup:
 
1.osoby powyżej 50. roku życia,
 
2.osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku),
 
3.osoby z niepełnosprawnościami,
 
4.osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
 
5.kobiety,