Treści Treści

Powrót

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) WUP w Krakowie zaprasza na trzydniowy warsztat przeznaczony dla osób rozważających możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej