Treści Treści

Zmiany dot. wydawania opinii w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie uległa procedura ubiegania się o ustalenie nowego kierunku kształcenia. Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe Dyrektor szkoły...

NABÓR WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU – RPO WM (V)

Grodzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy...

Zapytanie ofertowe - „KURS JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT”

Znak sprawy: OZ.271.62.2019.NP.Szkol.Ind.   DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW   Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z...