Treści Treści

Przedsiębiorcy 45+. Podzielcie się swoim doświadczeniem!

Serdecznie zapraszamy osoby, które po 45 roku życia założyły własną działalność gospodarczą do udziału w badaniach naukowych poświęconych tematyce dojrzałej przedsiębiorczości w Polsce i...

Modyfikacja - Usługi Pocztowe

Nr zamówienia: OZ.271.426.2017.MZY   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ   „ ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM...

Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powierzenie wykonywania pracy...

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.425.2017.MJ.Szkol.Ind

Numer zamówienia OZ.271.425.2017.MJ.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 11.12.2017 r. ...

MODYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: OZ.271.426.2017.MZY

Kraków, dnia 8 grudnia 2017 r.           MODYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie...

Protokół zapytania ofertowego OZ.271.420.2017.MKE

Kraków, dnia 8.12.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.420.2017.MKE   Protokół zapytania ofertowego   Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla...

ZAPYTANIE OFERTOWE: na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy

Nr. zam.: OZ.271.430.2017.BK.Bad. Prac.   ZAPYTANIE OFERTOWE   Zamawiający zaprasza do złożenia ofert:   na świadczenie usług medycznych w zakresie...