Treści Treści

Protokół z wykonanych czynności do zamówień: „Kurs Front End Developer”

  Numer zamówienia OZ.271.281.2017.MJ.Szkol.Ind   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro ...

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Kraków, dnia 13.10.2017 r.   Znak sprawy: OZ.271.252.2017.MJ MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO   na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej...

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy - usługi telekomunikacyjne

Kraków, dnia 13.10.2017 r.   Znak sprawy: OZ.271.252.2017.MJ Wszyscy uczestnicy postępowania   dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie...

Protokół zapytania ofertowego SPAWANIE METODĄ TIG I, II, III STOPIEŃ

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam OZ. 271.315.2017.BK.Szkol.Ind.      ...

dotyczy: zapytania ofertowego na na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Kurs JAVA DEVELOPER: WEB"

Kraków, dnia 12.10.2017 r.   Wszyscy uczestnicy postępowania   dotyczy: zapytania ofertowego na na wykonanie szkolenia dla jednej osoby...

Protokół zapytania ofertowego

Kraków, dnia 11.10.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.304.2017.MKE   Protokół zapytania ofertowego   Przedmiot zamówienia:   Dostawa dla Grodzkiego...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM"

L.dz.:OZ.271.376.2017.MZY Kraków, dnia 11.10.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.290.16.2017.MZY.Szkol.Gr.EFS Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul.Wąwozowa 34,...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Kurs JAVA DEVELOPER: WEB”

Znak sprawy: OZ.271.316.2017.MJ.Szkol.Ind. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Kurs JAVA DEVELOPER: WEB” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: ...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „SPAWANIE METODĄ TIG I, II, III STOPIEŃ”

Znak sprawy: OZ.271.315.2017.BK.Szkol.Ind   ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „SPAWANIE METODĄ TIG I, II, III...

Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro

Nr. zam.:OZ.271.274.2017.BK.       Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro ...