Treści Treści

Nabór wniosków o refundacje częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy, ogłasza w terminie do 15.09.2017 r. nabór wniosków o refundację części kosztów...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: "KIEROWCA-OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH...

Nr zamówienia: OZ.271.201.10.2017.MZY.Szkol.Gr.EFS   Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul.Wąwozowa 34 31-752 Kraków   Dotyczy postępowania pn.:...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania pn.: „MAGAZYNIER I OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH”.

Nr zamówienia: OZ.271.181.2017.MKE.Szkol.Gr.   Zamawiający:   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Dotyczy:...

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Referat Organizacji Szkoleń

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE ul. Wąwozowa nr 34, 31-752 Kraków   INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Centrum Aktywizacji Zawodowej – Dział Usług Rynku Pracy -...

Ogłoszenie dotyczy o zamówieniu publicznym: OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM – Usługi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl     ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego pn.: „KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”

Kraków, dnia 08.08.2017 r.   Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”. Nr. zam.: OZ.271.197.9.2017.BK.Szkol.Gr.EFS ...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

            Grodzki Urząd Pracy informuje o trwającym naborze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób...

Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy

Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które...