Treści Treści

Informacja z otwarcia ofert - „SZKOLENIE OKRESOWE DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY RZECZY”

    Zamawiający:   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Kraków, dnia 22.06.2017 r.   Nr...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Kosmetyczka”

  Kraków, dnia 19.06.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.70.3.2017.MJ.Szkol.Gr.EFS   Zamawiający:   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752...

Informacja z otwarcia ofert - "Kurs florystyczny z modułem sprzedawcy i obsługą kas fiskalnych"

  Kraków, dnia 19.06. 2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.121.6.2017.MZY.Szkol.Gr.EFS       Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul....

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „KADRY I PŁACE”.

         Kraków, dnia 14.06.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.118.2017.MJ.Szkol.Gr.   Zamawiający:   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „SZKOLENIE OKRESOWE DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY RZECZY”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl   ...