Treści Treści

Informacja dot. planu zamówień

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, realizując postanowienia art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - „Badania lekarskie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA     OGŁOSZENIE DOTYCZY : Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU: Numer ogłoszenia: 44952-2017 i data 16/03/2017 ...

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Usług Rynku Pracy Referat Poradnictwa Zawodowego doradca zawodowy – 1 etat

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE ul. Wąwozowa nr 34, 31-752 Kraków   INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Usług Rynku Pracy ...

Nabór na szkolenia grupowe

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór na szkolenia grupowe według załączonego  planu szkoleń grupowych .   Zgłoszenia na szkolenia należy składać osobiście w Grodzkim...

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE LUTY 2017 r.

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE LUTY 2017 r.   LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień ...