Treści Treści

Targi Pracy „Majówka z pracą”

Targi Pracy „Majówka z pracą”   Prezydent Miasta Krakowa oraz Grodzki Urząd Pracy w Krakowie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic na ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH POWYŻEJ 1KV”

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH POWYŻEJ 1KV”. Nr. zam. : OZ.271.50.2.2017.BK.Szkol.Gr. EFS  ...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY - Dział Finansowo - Księgowy

DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY   Grodzki Urząd Pracy Dział...

Wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku 30+ w 2017-2018 r.

Wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku 30+ w 2017-2018 r.   Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków III” ...

Protokół z wykonanych czynności - "Dostawa materiałów promocyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wg załączników nr 1 – 6 "

Numer zamówienia OZ.271.76.2017.MZY     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro   ...

Bezpłatne kursy

Ogłoszenie dotyczące szkolenia grupowego pn. „Kurs prawa jazdy kat. C + E wraz z egzaminem”

Ogłoszenie dotyczące szkolenia grupowego pn. „Kurs prawa jazdy kat. C + E wraz z egzaminem”   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje o wycofaniu z realizacji szkolenia grupowego pn....