Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Aktualności, wydarzenia, informacje

21.02.2020.  

Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie

Informacje dotyczące programu mającego na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielanie pożyczek na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej.

czytaj więcej
20.02.2020.  

Zaproszenie do współpracy pracodawców i przedsiębiorców

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie   ogłasza  nabór  wniosków: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu   o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy      o organizowanie prac interwencyjnych...

czytaj więcej
18.02.2020.  

DOTACJE Z FUNDUSZU PRACY NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ( dla osób o ustalonym Indywidualnym Planie Działania) do maksymalnej wysokości 22 000,00 zł., w ramach...

czytaj więcej
14.02.2020.  

Plan postępowań o udzielenie zamówienia w roku 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówienia w roku 2020 Grodzki Urząd Pracy w Krakowie z dnia 14.02.2020 r.       L. p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb lub...

czytaj więcej