Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Automatyczne umorzenie mikropożyczki i brak aneksowania umów.

Po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), umowy o udzielenie pożyczki mikroprzedsiębiorcom na pokrycie kosztów bieżącej działalności zawarte przed dniem 16 kwietnia 2020 r. nie będą aneksowane.

Jedynym warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez trzy miesiące od momentu udzielenia pożyczki.

Dodatkowo umorzenie pożyczki nastąpi automatycznie po spełnieniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez trzy miesiące, bez konieczności składania wniosku o umorzenie przez przedsiębiorcę.

 

DO POBRANIA PISMO MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami MRPiPS umowy o udzielenie pożyczki nie będą odsyłane do wnioskodawców.