Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

„APAP POWER KOM – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego”

Zachęcamy do udziału w projekcie Grupy Doradczej Projekt spółka z o.o. „APAP POWER KOM – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Projekt jest realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w tym całego powiatu krakowskiego.

DLA KOGO?

Projekt jest adresowany do osób w wieku od 15 do 29 roku życia, zamieszkujących na terenie powiatu krakowskiego z następujących grup:
– MŁODZIEŻ NEET – tj. osoby BIERNE ZAWODOWO nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu, przy czym w projekcie NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU OSOBY BEZROBOTNE ZAREJESTROWANE w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego,
– REEMIGRANCI (w tym osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne),
– IMIGRANCI (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne),
– OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA I CZŁONKOWIE ICH RODZIN, tj. osoby ubezpieczone w KRUS i zamierzające podjąć pracę/samozatrudnienie poza rolnictwem.

FORMY POMOCY
W projekcie przewidziano kompleksowe wsparcie osób młodych obejmujące m.in.:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • szkolenia zawodowe
  • pośrednictwo pracy.

Wszelkie informacje na temat projektu – w tym aktualne terminy rekrutacji – dostępne są