Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA

2019r. więcej

2020r. więcej

 

 

W 2020 r. w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie najczęściej wykorzystywane formy aktywizacji to od kilku lat niezmiennie nabywanie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach oraz podejmowanie działalności gospodarczych poprzez dofinansowanie z Urzędu. W 2020 roku zaktywizowano w poszczególnych programach 831 osób bezrobotnych, z czego najwięcej, bo 42,5% w programie staży, 24,7% otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 19,4% osób skierowanych do prac społecznie użytecznych oraz 5,8 % skorzystało ze szkoleń.

Styczeń 2021r. więcej

W styczniu 2021 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 68 osób bezrobotnych.

L.p.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Ogółem

kobiety

1

Prace interwencyjne

2

2

2

Roboty publiczne

0

0

3

Podjęcia działalności gospodarczej

0

0

4

Podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

0

0

5

Podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego

0

0

6

Podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia

0

0

7

Inne (w tym: podjęcia pracy przez osoby do 30 roku życia, praca z PFRON-u)

0

0

8

Rozpoczęcia szkolenia

0

0

9

Rozpoczęcia stażu

33

23

10

Rozpoczęcia prac społecznie użytecznych

33

13

RAZEM

68

38

Luty 2021r. więcej