ABC pracodawców i przedsiębiorców

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym dla Pracodawców.

Najważniejsze Najważniejsze

Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny

Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny Wszystkich pracodawców z terenu i okolic Miasta Krakowa zachęcamy do skorzystania z usług  bezpłatnego pośrednictwa pracy świadczonego przez...

Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców

Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców Pracodawca przysługuje prawo do: nawiązania stosunku pracy, rozwiązywania stosunku pracy, ustalania warunków pracy...

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG EURES (EURopean Employment Services) - Europejskie Służby Zatrudnienia to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich...