Usługi elektroniczne dla bezrobornych Usługi elektroniczne dla bezrobornych

ABC bezrobotnych i poszukujących pracy

W poszczególnych zakładkach naszej strony znaleźć można wszelkie przydatne informacje do tego, aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, uzyskać należne świadczenia, a przede wszystkim znaleźć pracę lub pozyskać środki na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Opisanych zostało wiele form aktywizacji zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji, które pomogą Ci w zdobyciu odpowiedniego zatrudnienia.

Oferta usług świadczonych przez Urząd skierowana jest do:
 • osób bezrobotnych,
 • osób poszukujących pracy,
 • osób zagrożonych utratą pracy,
 • osób niepełnosprawnych.
Skorzystać możesz przede wszystkim z:
 • pośrednictwa pracy, w tym usług sieci EURES,
 • poradnictwa zawodowego,
 • różnych form podnoszenia lub zmiany kwalifikacji takich jak: szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki,
 • dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • ofert stażu dla bezrobotnych,
 • prac interwencyjnych,
 • robót publicznych,
 • refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Mamy nadzieję, że dzięki informacjom zamieszczonym w poszczególnych zakładkach znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, które jednocześnie spełnią Twoje oczekiwania i okażą się pomocne.

Szczegółowych informacji udzieląją pracownicy odpowiedzialni za realizację danej usługi lub instrumentu rynku pracy. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z wybranym pracownikiem, również drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Najważniejsze Najważniejsze

Terminy wypłat świadczeń w 2018 roku

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i...

Przyznanie statusu bezrobotnego

Przyznanie statusu bezrobotnego Status osoby bezrobotnej otrzymać mogą osoby: niezatrudnione -  nie pozostające w stosunku pracy, stosunku służbowym oraz które nie zawarły umowy...

Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy

Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy Niezbędne dokumenty: Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości, Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty...

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie przedkłada: 1) dowód osobisty albo inny dokument tożsamości z potwierdzeniem...

Przyznanie statusu poszukującego pracy

Przyznanie statusu poszukującego pracy Osoba niespełniająca warunków niezbędnych do nabycia statusu osoby bezrobotnej, może zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. „Poszukujący...

ABC bezrobotnych i poszukujących pracy

ABC  bezrobotnych i poszukujących pracy W poszczególnych zakładkach naszej strony znaleźć można wszelkie przydatne informacje do tego, aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub...