28.01.2015.
GUP Kraków

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Biuletyn informacyjny dla pracodawców

Biuletyn informacyjny dla pracodawców


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


Wykaz agencji zatrudnienia w tym Pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych: Krajowy rejestr agencji zatrudnienia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
EURES
Napisz do nas
Często zadawane pytania
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Inwestor
Inwestor

Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Stopa bezrobocia


P - Polska
M - Małopolska
K - Kraków

Lokalizacja Urzędu

MapaGodziny przyjęć stron
poniedziałek - piątek od 745 do 1445

NIP: 678-27-48-246

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

skrytka EPUAP: /gupkrakow/SkrytkaESP

formularz w systemie praca.gov.pl 

Lokalizacja Urzędu

Jak dojechać?

Centrala
  (12) 68-68-000
FAX
  (12) 645-12-70
Sekretariat
 

(12) 643-15-61
(12) 643-48-76
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

Informacja
  (12) 68-68-122, (12) 68-68-123
Zgłaszanie ofert pracy
 

(12) 68-68-200
(12) 68-68-256 (fax)
(12) 68-68-259 (fax)
formularz na stronie internetowej
formularz do pobrania
formularz w systemie praca.gov.pl  

Portiernia
  (12) 68-68-121

Oferty dnia

     GUP   


  Z adresami pracodawców 


  Osoby niepełnosprawne 


  Wszystkie oferty 


Zatrudnienie cudzoziemców
16.01.2015.

UWAGA !!!

W związku ze wzmożoną ilością rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że rejestracja oświadczeń zostanie wydłużona z jednego do kilku dni w przypadku złożenia większej liczby oświadczeń. Oświadczenie wówczas powinno być złożone co najmniej na 7 dni przed planowana datą zatrudnienia cudzoziemca.

 

Więcej informacji  

Zmieniony ( 16.01.2015. )
 
Dzień Otwarty
15.01.2015.
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
w ramach "Tygodnia z Małopolskimi Urzędami Pracy"
zaprasza na: 
 
 
Dzień Otwarty
Zmieniony ( 15.01.2015. )
 
Informacja o stanie bezrobocia w Krakowie - grudzień 2014 r.
17.11.2014.

INFORMACJA
O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE
GRUDZIEŃ 2014 r.

LICZBA BEZROBOTNYCH

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 21948 osób. Jest to o 33 osoby mniej, porównując ze stanem z 30.11.2014 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 13,8 % ogółu bezrobotnych.

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

21948

10857

Liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

2071

875

Liczba osób bezrobotnych

z prawem do zasiłku

3038

1680

 W grudniu 2014 r. zarejestrowano 2071 osób bezrobotnych w tym:

 •         1740 osób, które poprzednio pracowały;
   •         w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyły 181 osób;
   •         331 osób dotychczas niepracujących.

 

 

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI

W grudniu 2014 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 2104 osoby. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

 •          podjęcia pracy – 950 osób;
 •          niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia 798 osób;
 •          dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 103 osoby;
 •          nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 45 osób;
 •          nabycie praw emerytalnych lub rentowych – 30 osób;
 •          odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 10 osób;
 •          ukończenie 60/65 lat i więcej – 27 osób;
 •          inne (np. zasiłek stały, zmiana miejsca zameldowania poza obszar działania PUP) – 120 osób.

 

 

OSOBY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

 

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2014 r.

Struktura

w %

Do 25 roku życia

2057

9,4

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

382

1,7

Długotrwale bezrobotni

11692

53,5

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

1420

6,5

Powyżej 50 roku życia

7019

32,1

Bez kwalifikacji zawodowych

6004

27,5

Bez doświadczenia zawodowego

4147

19

Bez wykształcenia średniego

9151

41,9

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

1757

8

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

545

2,5

Niepełnosprawni

1860

8,5

Po zakończeniu kontraktu socjalnego

4

0,04

  

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA  

W grudniu 2014 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 71 osób bezrobotnych w tym:

 •          prace społecznie użyteczne – 9 osób;
 •          staże – 2 osoby;
 •          podjęcie działalności gospodarczej – 47 osób;
 •          prace interwencyjne – 2 osoby;
 •          szkolenia – 8 osób;
 •          podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 3 osoby.

 

 

OFERTY PRACY  

W grudniu 2014 r. do tut. Urzędu zgłoszono 785 wolnych miejsc pracy, z czego 78 miejsc pracy dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 1744 kandydatów.

 Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy w grudniu 2014 roku:

 

Nazwa zawodu

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy

Robotnik gospodarczy

98

Doradca klienta

77

Sprzątaczka biurowa

46

Sprzedawca w branży przemysłowej

40

Sprzedawca

30

Robotnik budowlany

26

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

22

Kasjer handlowy

20

Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani

15

Pracownik ochrony fizycznej I stopnia

15

Murarz

15

Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani

14

Kierowca samochodu ciężarowego

13

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych

12

Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia

12

Elektromonter instalacji elektrycznych

12

Spawacz metodą TIG

11

 


Zmieniony ( 15.01.2015. )
 
INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU SZKOLEŃ, FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW I WYDANIA LICENCJI
13.01.2015.

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU SZKOLEŃ, FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW I WYDANIA LICENCJI ORAZ DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU 2015


Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że plan szkoleń na rok 2015 oraz:

  • zasady kierowania na szkolenia grupowe i indywidualne,
  • zasady finansowania kosztów egzaminu i wydania licencji,
  • zasady dofinansowania kosztów studiów podyplomowych
  • zasady przyznawania bonów szkoleniowych

 

wraz z terminami przyjmowania wniosków o przyznanie wymienionych form aktywizacji zawodowej zostaną ogłoszone po otrzymaniu decyzji finansowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2015 i uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy dotyczącej planowanych kierunków szkoleń zawodowych.

Informacje te zostaną upublicznione na stronie internetowej Urzędu www.gupkrakow.pl oraz tablicy ogłoszeń Stanowisk Organizacji Szkoleń – pokoje 235 i 236.

 
INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW DOTYCZĄCA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ OBEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE ...
13.01.2015.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW DOTYCZĄCA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ OBEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO


Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zasady przyznawania środków na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2015 oraz termin przyjmowania wniosków zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu www.gupkrakow.pl oraz tablicy ogłoszeń Stanowisk Organizacji Szkoleń po otrzymaniu decyzji finansowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2015.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerami 12 68-68-234, 12 68-68-235, 12 68-68-236. 

 
INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE - LISTOPAD 2014 r.
12.12.2014.

INFORMACJA

O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE

LISTOPAD 2014 r.

 LICZBA BEZROBOTNYCH 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 30.11.2014 r. wynosiła 21981 osób. Jest to o 96 osób więcej, porównując ze stanem z 31.10.2014 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 14 % ogółu bezrobotnych.

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

21981

10963

Liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

2462

1250

Liczba osób bezrobotnych

z prawem do zasiłku

3081

1717

W listopadzie 2014 r. zarejestrowano 2462 osoby bezrobotne w tym:

-         1960 osób, które poprzednio pracowały;

·         w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyły 165 osób;

-         502 osoby dotychczas niepracujące.

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI

      W listopadzie 2014 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 2366 osób. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

   •         podjęcia pracy – 1176 osób;
   •         niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia 734 osoby;
   •         dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 118 osób;
   •         nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 49 osób;
   •         nabycie praw emerytalnych lub rentowych – 27 osób;
   •         odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 16 osób;
   •         ukończenie 60/65 lat i więcej – 28 osób;
   •         inne (np. zasiłek stały, zmiana miejsca zameld. poza obszar działania PUP) – 113 osób.

OSOBY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 

Wyszczególnienie

Stan na dzień 30.11.2014 r.

Struktura

w %

Do 25 roku życia

2022

9,2

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

356

1,6

Długotrwale bezrobotni

11785

53,6

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

1418

6,5

Powyżej 50 roku życia

7015

31,9

Bez kwalifikacji zawodowych

5945

27

Bez doświadczenia zawodowego

4138

18,8

Bez wykształcenia średniego

9103

41,4

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

1782

8,1

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

531

2,4

Niepełnosprawni

1860

8,5

 

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA  

 

W listopadzie 2014 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 159 osób bezrobotnych w tym:

 •          prace społecznie użyteczne – 29 osób;
 •          staże – 20 osób;
 •          podjęcie działalności gospodarczej – 32 osoby;
 •          prace interwencyjne – 26 osób;
 •          szkolenia – 47 osób;
 •          podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 5 osób.

 

 OFERTY PRACY

W listopadzie 2014 r. do tut. Urzędu zgłoszono 912 wolnych miejsc pracy, z czego 36 miejsc pracy dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 2064 kandydatów.

 Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy w listopadzie 2014 roku:

 

Nazwa zawodu

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy

Opiekun osoby starszej

57

Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle

55

Programista  aplikacji

54

Robotnik budowlany

49

Sprzątaczka biurowa

39

Robotnik gospodarczy

38

Doradca klienta

28

Sprzedawca

27

Murarz

26

Monter płyt kartonowo - gipsowych

25

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

25

Pozostali analitycy systemowi i specjaliści  do  spraw rozwoju aplikacji komputerowych  gdzie indziej niesklasyfikowani

22

Sprzątacz pojazdów

20

Elektromonter instalacji elektrycznych

19

Kasjer handlowy

17

 

Zmieniony ( 12.12.2014. )
 
Targi Pracy - podziękowanie
23.10.2014.
Dyrekcja Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wraz z pracownikami Centrum Aktywizacji Zawodowej pragnie serdecznie podziękować 
Wystawcom, Patronowi Medialnemu oraz wszystkim osobom poszukującym pracy za udział i zainteresowanie Targami Pracy ,,Świadomie do celu - Edycja III”, 
które odbyły się w dniu 22.10.2014 w obiekcie Kraków – Arena.
Targi Pracy Kraków Arena 22.10.2014 r.  
Zmieniony ( 26.10.2014. )
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 26
 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas