06.07.2015.
GUP Kraków

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Biuletyn informacyjny dla pracodawców

Biuletyn informacyjny dla pracodawców


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


Wykaz agencji zatrudnienia w tym Pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych: Krajowy rejestr agencji zatrudnienia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
Często zadawane pytania
EURES
Napisz do nas
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Inwestor
Inwestor

Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Stopa bezrobocia


P - Polska
M - Małopolska
K - Kraków

Lokalizacja Urzędu

MapaGodziny przyjęć stron
poniedziałek - piątek od 745 do 1445

NIP: 678-27-48-246

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

skrytka EPUAP: /gupkrakow/SkrytkaESP

formularz w systemie praca.gov.pl 

Lokalizacja Urzędu

Jak dojechać?

Centrala
  (12) 68-68-000
FAX
  (12) 645-12-70
Sekretariat
 

(12) 643-15-61
(12) 643-48-76
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

Informacja
  (12) 68-68-122, (12) 68-68-123
Zgłaszanie ofert pracy
 

(12) 68-68-200
(12) 68-68-256 (fax)
(12) 68-68-259 (fax)
formularz na stronie internetowej
formularz do pobrania
formularz w systemie praca.gov.pl  

Portiernia
  (12) 68-68-121

Oferty dnia

     GUP   


  Z adresami pracodawców 


  Osoby niepełnosprawne 


  Wszystkie oferty 


InPost - doręczycielka/doręczyciel z własnym samochodem
03.07.2015.
Firma InPost przyjmie osobę na stanowisko:
 
Doręczycielka/Doręczyciel
z własnym samochodem
 
Twoje zadania:
  • Doręczanie przesyłek poleconych,
  • Układanie przesyłek zgodnie z planem chodu,
  • Obsługa Krakowa i okolic Wymagania:
  • Własny ekonomiczny samochód,
  • Dobra organizacja pracy,
  • Samodzielność.
  • Dokładność
  • Niekaralność 

Oferujemy:
  • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • Jednozmianowy system pracy,
  • Pracę w zgranym zespole,
  • Motywacyjny system wynagrodzeń.

SPOTKANIE REKRUTACYJNE
09.07.2015 GODZINA 9:00 SALA 231 Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34
 
 
Click to see real size
Zmieniony ( 03.07.2015. )
 
Informacja o stanie bezrobocia w Krakowie - maj 2015 r.
17.06.2015.

INFORMACJA
O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE
MAJ 2015 r.

 LICZBA BEZROBOTNYCH 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 31.05.2015 r. wynosiła 21368 osób. Jest to o 585 osób mniej, porównując ze stanem z 30.04.2015 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 13,7 % ogółu bezrobotnych.

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

21368

10267

Liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

1725

793

Liczba osób bezrobotnych

z prawem do zasiłku

2932

1624

 W maju  2015 r. zarejestrowano 1725 osób bezrobotnych w tym:

  • 1484 osoby, które poprzednio pracowały;
    • w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyły 102 osób;
  • 241 osób dotychczas niepracujących. 

 

 

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI

 

W maju 2015 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 2310 osób. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

 • podjęcia pracy – 1158 osób;
 • niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia – 504 osoby;
 • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 92 osoby;
 • nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 38 osób;
 • nabycie praw emerytalnych lub rentowych – 30 osób;
 • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy w tym w ramach PAI – 103 osoby;
 • osiągnięcia wieku emerytalnego – 15 osób;
 • inne (np. zasiłek stały, zmiana miejsca zameld. poza obszar działania PUP) – 98 osób.

 

 OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.05.2015 r.

Struktura

w %

Do 30 roku życia

4700

22

W tym do 25 roku życia

1733

8,1

Długotrwale bezrobotni

11537

54

Powyżej 50 roku życia

6984

32,7

Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

0

0

Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

1917

9

Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

3

0

Niepełnosprawni

1821

8,5

 

 AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA 

 

W maju 2015 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 390 osób bezrobotnych w tym:

  • prace społecznie użyteczne – 16 osób;
  • staże – 166 osób;
  • szkolenia – 90 osób;
  • prace interwencyjne – 28 osób;
  • roboty publiczne – 6 osób;
  • podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 21 osoba;
  • podjęcia działalności gospodarczej  - 63 osoby.

 

 

OFERTY PRACY 

W maju 2015 r. do tut. Urzędu zgłoszono 1518 wolnych miejsc pracy, z czego 120 miejsc pracy dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 2386 kandydatów.

 Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy w maju 2015 roku:

Nazwa zawodu

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy

Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)

101

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

96

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

65

Pomocniczy robotnik budowlany

63

Sprzedawca

52

Portier

39

Robotnik gospodarczy

36

Cieśla szalunkowy

30

Spawacz

27

Monter konstrukcji stalowych

26

Zbrojarz

25

Sprzątaczka biurowa

25

Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani

25

Magazynier

23

Elektryk

22

Pracownik ochrony fizycznej

21


 
Informacja o stażu ze środków z Rezerwy Ministra
20.05.2015.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków od Organizatorów o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków z Rezerwy Ministra.

Wnioski należy składać w dniach od 13.07.2015 do 17.07.2015 na Dziennik Podawczy pokój 119. Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Limit miejsc: 20.

Okres stażu 3 miesiące.

Program adresowany jest do osób bezrobotnych pomiędzy 30 a 49 rokiem życia z profilem pomocy II oraz z założonym Indywidualnym Planem Działania


Kryteria doboru organizatorów :

 • zobowiązanie się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończonym stażu,

 • prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej 12 miesięcy (dotyczy przedsiębiorców którzy otrzymali środki publiczne na prowadzenie działalności gospodarczej),

 • zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończonych umowach o zorganizowanie stażu, zawartych z Urzędem Pracy w okresie ostatnich 2 lat,

- udokumentowanie , że pod wskazanym adresem miejsca wykonywania stażu prowadzą

działalność gospodarczą ( np. wpisem do KRS). Miejscem odbywania stażu nie może być

adres zamieszkania Organizatora lub stażysty ( z wyłączeniem wyodrębnionych lokali

użytkowych),

- nie wskazania jako kandydata na staż członka najbliższej rodziny (rodziców, dzieci,

rodzeństwo).Informacja o stażu .

Wzór wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Zmieniony ( 26.06.2015. )
 
Nabór wniosków w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne
11.05.2015.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będą przyjmowane w terminie


od 25.05.2015 r. do 29.05.2015 r.


Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu, aż do wyczerpania środków zgodnie z obowiązującymi w Grodzkim Urzędzie Pracy Zasadami dla pracodawców ubiegających się o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem będą rozpatrywane negatywnie .


Wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu – pokój 119.


Zmieniony ( 14.05.2015. )
 
Poczta Polska
13.05.2015.
Zmieniony ( 14.05.2015. )
 
Nowy wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom
05.05.2015.

UWAGA!!!

 

            Dostępny jest nowy wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom oraz nowe pouczenie dla podmiotu składającego oświadczenie w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2015 r. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r.  w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. 2015 poz.588).

 

Do pobrania:

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy oraz pouczenie

Więcej informacji  

Zmieniony ( 05.05.2015. )
 
Badanie kompetencji ogólnych absolwentów szkół wyższych.
16.04.2015.
Badanie kompetencji ogólnych absolwentów szkół wyższych.
Prowadzi je Pan Łukasz Brzezicki, doktorant na Uniwersytecie Gdańskim w ramach swojej rozprawy doktorskiej. 

 

Szanowny Absolwencie/ Szanowna Absolwentko,

 

Zapraszam do wzięcia udziału w badaniu mającym na celu zebranie informacji na temat kompetencji ogólnych posiadanych przez absolwentów publicznych szkół wyższych w całej Polsce. Kompetencje ogólne są drugą grupą kompetencji (poza kompetencjami zawodowymi - związanymi z kierunkiem wykształcenia), które są oczekiwane przez pracodawców.

Badanie jest realizowane przez autora w ramach rozprawy doktorskiej przy zachowaniu zasady poufności i anonimowości respondentów. Zbiorcze wyniki badania zostaną wykorzystane do pracy naukowej w ramach rozprawy doktorskiej sporządzanej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

 Zachęcam do udziału w badaniu i sprawdzeniu swojego poziomu kompetencji ogólnych po studiach wyższych!

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety należy kliknąć w poniższy link i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie: www.badanieabsolwentow.plProwadzi je Pan Łukasz Brzezicki, doktorant na Uniwersytecie Gdańskim w ramach swojej rozprawy doktorskiej.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 39
 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas