Aktualności, wydarzenia, informacje

20.11.2020.  

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIa Z TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ tylko do 4 grudnia!

Z dniem 04.12.2020 r. zakończony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów do wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorcy (15zzb), dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników (15zzc) oraz dofinansowanie...

czytaj więcej
16.11.2020.  

Jak dokonać rejestracji w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

Jeśli jesteś zainteresowany rejestracją w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie jako bezrobotny lub poszukujący pracy to: 1. skompletuj wymagane dokumenty, lista dokumentów dostępna tutaj: DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI   2....

czytaj więcej
03.11.2020.  

UWAGA! Od 4 listopada 2020r. urząd będzie zamknięty dla klientów.

  Mając na względzie szczególne okoliczności związane z sytuacją epidemii w kraju, informujemy, że od 4  listopada 2020r. do odwołania Urząd będzie zamknięty dla klientów. W celu zwiększenia wspólnego bezpieczeństwa – zarówno...

czytaj więcej
29.10.2020.  

Od 1 listopada nabór wniosków o dofinansowanie z tzw. Tarczy Antykryzysowej maksymalnie na okres dwóch miesięcy!

Z dniem 31.10.2020 r. kończy się możliwość składania wniosków na trzymiesięczne: dofinansowanie części kosztów do wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorcy (15zzb), dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego...

czytaj więcej
23.10.2020.  

Co dalej z wielkim piecem – najważniejsze przed nami.

Z inicjatywy Władz Miasta Krakowa, dziś w samo południe odbyło się zdalne spotkanie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera i Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Marka Cebulaka z...

czytaj więcej
22.10.2020.  

Konkurs dla przedsiębiorców „Małopolska Nagroda Rynku Pracy”

Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie „Małopolska Nagroda Rynku Pracy”. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje,...

czytaj więcej
22.10.2020.  

Wspólnie z Prezydentem Bogusławem Kośmiderem wspieramy ArcellorMittal.

Z inicjatywy Władz Miasta Krakowa reprezentowanych przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera oraz Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Marka Cebulaka jutro o godzinie 12:00 odbędzie się zdalne...

czytaj więcej
30.09.2020.  

ROZLICZENIE DOFINANSOWAŃ – ART. 15 ZZB I ART. 15 ZZE USTAWY ANTYKRYZYSOWEJ

W celu rozliczenia otrzymanych środków wypełnij formularz zamieszczony na stronie praca.gov.pl Rozliczenie przygotuj dopiero po otrzymaniu wszystkich transz dofinansowania (z uwagi na ewentualne opóźnienia data 30 dni odnosi się...

czytaj więcej
17.09.2020.  

Komunikat dot. realizacji wniosków w ramach „Tarczy Antykryzysowej” zgodnie z art. 15 zzc – dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, uprzejmie informuje o aktualnym stanie realizacji wniosków zgodnie z art. 15 zzc – dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkie wnioski, które wpływają do...

czytaj więcej
14.09.2020.  

Jeżeli nie skorzystałeś z bezzwrotnej mikropożyczki – zrób to!

  DRUKI I MATERIAŁY DO POBRANIA   Zasady składania dokumentów dotyczących wsparcia w formie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy:   Wypełniony i podpisany wniosek wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu...

czytaj więcej
14.09.2020.  

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu  podjęcia działalności gospodarczej.

DOTACJE Z EFS Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu  podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektów: – „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy...

czytaj więcej
27.08.2020.  

Automatyczne umorzenie mikropożyczki i brak aneksowania umów.

Po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695),...

czytaj więcej
10.07.2020.  

Komunikat dot. DOFINANSOWANIA KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW – art. 15zzb, 15zze

Urząd przyznaje dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w liczbie nieprzekraczającej liczby zgłoszonej we wniosku oraz do kwoty wnioskowanej.   Wnioski o dofinansowanie są składane do powiatowego urzędu pracy właściwego ze...

czytaj więcej
02.07.2020.  

Nabór wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej

Na podstawie art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

czytaj więcej
29.06.2020.  

DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY A STATUS BEZROBOTNEGO

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz.1068)...

czytaj więcej
26.06.2020.  

ROZLICZENIE OTRZYMANYCH ŚRODKOW – DOFINANSOWANIE 15ZZB, 15ZZE USTAWY „COVID-19”

W związku z koniecznością rozliczenia otrzymanego dofinansowania z art. 15zzb oraz 15zze ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...

czytaj więcej
04.06.2020.  

NUMERY TELEFONÓW POD KTÓRYMI MOŻNA ZASIĘGNĄĆ INFORMACJI W GRODZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE

Uprzejmie informujemy, że pod poniższymi numerami telefonów będą udzielane informacje dotyczące wyłącznie tematu, do którego zostały przypisane. Tarcza Antykryzysowa: -mikropożyczki, dofinansowania   12 68 68 168 grodzki@gupkrakow.pl Informacja ogólna...

czytaj więcej
08.04.2020.  

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uruchamia rozwiązania zapisane w tzw. Tarczy antykryzysowej. Od 3 kwietnia br. mikroprzedsiębiorcy mogą się ubiegać o mikropożyczki.

Od 1 kwietnia obowiązują przepisy, które mają na celu wspomóc polskich przedsiębiorców, a także zapewnić ochronę pracownikom i pracodawcom w obliczu kryzysu gospodarczego. Jednym z ważniejszych rozwiązań tzw. Tarczy...

czytaj więcej
08.04.2020.  

Ważna informacja w sprawie mikropożyczek!

Szanowni Państwo, Przypominamy, że wnioski wraz z umową o mikropożyczkę składane drogą elektroniczną do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie mają być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Dopuszcza się...

czytaj więcej
07.04.2020.  

Jak dokonać rejestracji w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

Rejestracja internetowa   W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce a co za tym idzie zamknięciem Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dla bezpośredniej obsługi klienta rejestracja osób bezrobotnych...

czytaj więcej
06.04.2020.  

Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy: niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (nabór wniosków jest prowadzony od 3 kwietnia)     Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy: wsparcie...

czytaj więcej
30.11.2020.  

„Restart V – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia”

Zachęcamy do udziału w projekcie Grupy Doradczej Projekt sp. z o.o. „Restart V – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia”. Projekt będzie realizowany na terenie...

czytaj więcej
27.11.2020.  

Ankieta „Młodzi ludzie i ich pomysł na przyszłość”

W imieniu naszych koleżanek i kolegów z włoskiego Instytutu Studiów Politycznych, Ekonomicznych i Społecznych – EURISPES zachęcamy do wypełnienia ankiety „Młodzi ludzie i ich pomysł na przyszłość”: jak młodzi...

czytaj więcej
20.11.2020.  

Skorzystaj z projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Wróć z POWERem!”

Projekt „Wróć z POWERem!” oferuje wszystkim młodym powracającym zza granicy tłumaczenie dokumentów. Jeśli: • masz mniej niż 30 lat, • byłeś niedawno za granicą co najmniej pół roku lub...

czytaj więcej