25.10.2014.
GUP Kraków

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Biuletyn informacyjny dla pracodawców

Biuletyn informacyjny dla pracodawców


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


stypendium - oznacza to kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu w okresie odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub w okresie odbywania szkolenia, stażu u pracodawcy oraz w okresie nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych

Dz.U. z 2004 Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
EURES
Napisz do nas
Często zadawane pytania
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Inwestor
Inwestor

Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Stopa bezrobocia


P - Polska
M - Małopolska
K - Kraków

Lokalizacja Urzędu

MapaGodziny przyjęć stron
poniedziałek - piątek od 745 do 1445

NIP: 678-27-48-246

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

skrytka EPUAP: /gupkrakow/SkrytkaESP

formularz w systemie praca.gov.pl 

Lokalizacja Urzędu

Jak dojechać?

Centrala
  (12) 68-68-000
FAX
  (12) 645-12-70
Sekretariat
 

(12) 643-15-61
(12) 643-48-76
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

Informacja
  (12) 68-68-122, (12) 68-68-123
Zgłaszanie ofert pracy
 

(12) 68-68-200
(12) 68-68-256 (fax)
(12) 68-68-259 (fax)
formularz na stronie internetowej
formularz do pobrania
formularz w systemie praca.gov.pl  

Portiernia
  (12) 68-68-121

Oferty dnia

     GUP   


  Z adresami pracodawców 


  Osoby niepełnosprawne 


  Wszystkie oferty 


Targi Pracy - podziękowanie
23.10.2014.
Dyrekcja Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wraz z pracownikami Centrum Aktywizacji Zawodowej pragnie serdecznie podziękować 
Wystawcom, Patronowi Medialnemu oraz wszystkim osobom poszukującym pracy za udział i zainteresowanie Targami Pracy ,,Świadomie do celu - Edycja III”, 
które odbyły się w dniu 22.10.2014 w obiekcie Kraków – Arena.
 
Giełda Pracy na stanowisko: konsultant telefoniczny
23.10.2014.

POLSKI HR Sp. z o.o.

zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na Giełdę Pracy na stanowisko: Konsultant telefoniczny

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 października 2014 r. (poniedziałek) od godziny 10:00 w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, sala 231.

 
Spółdzielnie socjalne
15.10.2014.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że posiada w bieżącym roku w dyspozycji środki z rezerwy Ministra na jednorazowo dofinansowanie do założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej.

 

Wysokość przyznanych środków na jednego członka :

  • założyciela spółdzielni nie może przekroczyć kwoty 14 500,00 zł.
  • przystępującego do spółdzielni socjalnej kwoty 11 200,00 zł

 

 

O środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej może ubiegać się wyłącznie osoba bezrobotna, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada profil dostosowany do indywidualnego planu działania: I, II 
 2. posiada profil dostosowany do indywidualnego planu działania: III w przypadku podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne. 

 

 
Informacje w pokoju 211
telefon 12 68 68 212.

 

 
Informacja o stanie bezrobocia w Krakowie - wrzesień 2014 r.
13.10.2014.

INFORMACJA

O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE

WRZESIEŃ 2014 r.

 

 

LICZBA BEZROBOTNYCH

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 30.09.2014 r. wynosiła 22205 osób. Jest to o 508 osób mniej, porównując ze stanem z 31.08.2014 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 13,8 % ogółu bezrobotnych.

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

22205

11081

Liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

2422

1309

Liczba osób bezrobotnych

z prawem do zasiłku

3078

1724

 

 

We wrześniu 2014 r. zarejestrowano 2422 osoby bezrobotne w tym:

-         1928 osób, które poprzednio pracowały;

·         w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyły 172 osób;

-         494 osoby dotychczas niepracujące.

 

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI

We wrześniu 2014 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 2930 osób. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

·         podjęcia pracy – 1451 osób;

·         niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia 915 osób;

·         dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 142 osoby;

·         nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 35 osób;

·         nabycie praw emerytalnych lub rentowych – 43 osoby;

·         odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 28 osób;

·         inne (np. zasiłek stały, zmiana miejsca zameld. poza obszar działania PUP) – 129 osób.

 

 

 

OSOBY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

 

 

Wyszczególnienie

Stan na dzień 30.09.2014 r.

Struktura

w %

Do 25 roku życia

2010

9,1

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

265

1,2

Długotrwale bezrobotni

12017

54,1

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

1440

6,5

Powyżej 50 roku życia

7164

32,3

Bez kwalifikacji zawodowych

6058

27,3

Bez doświadczenia zawodowego

4162

18,7

Bez wykształcenia średniego

9362

42,2

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

1856

8,4

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

534

2,4

Niepełnosprawni

1909

8,6

 

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA 

 

We wrześniu 2014 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 243 osoby bezrobotnych w tym:

·         prace społecznie użyteczne – 25 osób;

·         staże – 36 osób;

·         podjęcie działalności gospodarczej – 24 osoby;

·         prace interwencyjne – 52 osób;

·         roboty publiczne –10 osoby;

·         szkolenia – 91 osób;

·         podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 5 osoby;

   

OFERTY PRACY

 

We wrześniu 2014 r. do tut. Urzędu zgłoszono 1214 wolnych miejsca pracy, z czego 117 miejsc pracy dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 2975 kandydatów.

 Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy we WRZEŚNIU 2014 roku:

 

Nazwa zawodu

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy

Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani

73

Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)

70

Telemarketer

56

Doradca klienta

43

Robotnik gospodarczy

41

Sprzątaczka biurowa

40

Opiekun osoby starszej

39

Sprzedawca

37

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

34

Kierowca samochodu ciężarowego

30

Robotnik budowlany

29

Kierowca operator wózków jezdniowych

27

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

25

Pakowacz

24

Przedstawiciel handlowy

22

 
I Ty na kursie ICT!
13.10.2014.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Projekt
„I Ty na kursie ICT!”

 
 
Drodzy Państwo,

serdecznie zapraszamy do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie pod tytułem „I Ty na kursie ICT!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. na terenie województwa małopolskiego przez ICT Artur Olesiński wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.
 
NABÓR DO PROJEKTU BĘDZIE PROWADZONY 17. PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU
 
(PIĄTEK) W GRODZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE, PRZY UL. WĄWOZOWEJ
 
34, W GODZINACH OD 8:00 DO 12:00
 
W ramach projektu odbędą się szkolenia komputerowe Europejski Certyfikat Umiejętności
Komputerowych z certyfikatem:
  • ECDL Core w wymiarze 120 godzin, w tym:
  • Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych (10 h)
  • Użytkowanie komputera (10 h)
  • Przetwarzanie tekstów (25 h)
  • Arkusze kalkulacyjne (25 h)
  • Bazy danych (20 h)
  • Grafika menedżerska i prezentacyjna (20 h)
  • Przeglądanie stron internetowych i komunikacja (10 h)

powstanie 1 grupa 15-osobowa, szkolenie potrwa ok. 3 miesięcy w trybie dziennym (2 x w tygodniu po 4h) i weekendowym (1 x w tygodniu 8h) lub wg preferencji uczestników.
Zajęcia odbywają się w Krakowie przy ul. Smoleńsk 25, w siedzibie firmy BIŚ Computers.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która:
  • posiada miejsce zamieszkania w województwie małopolskim:
  • w chwili przystąpienia do projektu jest w wieku 50 - 64 lata;
  • posiada wykształcenie co najwyżej średnie;
  • NIE MA ZATRUDNIENIA (JEST OSOBĄ BEZROBOTNĄ ALBO NIEAKTYWNĄ ZAWODOWO), ZARÓWNO ZAREJESTROWANĄ JAK I NIEZAREJESTROWANĄ W URZĘDZIE PRACY;
  • jest osobą pracującą;
  • charakteryzuje ją brak lub niskie umiejętności komputerowe i brak certyfikacji ECDL.
 
Zapewniamy:
  • materiały dydaktyczne,
  • poczęstunek w trakcie zajęć.
 
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.itynaict.pl oraz w Biurze Projektu przy ul. Smoleńsk 25 w Krakowie.
 
Zmieniony ( 13.10.2014. )
 
Nabór na szkolenie
08.10.2014.
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o szkolenie w ramach oszczędności środków z Funduszu Pracy pn. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy”. Pozostały jeszcze 3 wolne miejsca.
Wniosek należy złożyć osobiście w pok.236 

O szkolenie może ubiegać się wyłącznie osoba bezrobotna, która posiada:
 • profil dostosowany do indywidualnego planu działania II lub I (w uzasadnionych przypadkach)
 • ukończyła 21 rok życia
 • prawo jazdy kat. C uzyskała po dn.10.09.2009r.
 • wykształcenie dowolne.

 
WARSZTATY GRUPOWE
02.10.2014.
Doradcy Zawodowi Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zapraszają na 

WARSZTATY GRUPOWE

 PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
2014


Rozmowa kwalifikacyjna
 
  • 29-30.10.2014    
  • 27-28.11.2014    
  • 22-23.12.2014 

Internet jako narzędzie poszukiwania pracy
 
  • 27.10.2014  
  • 25.11.2014  
  • 29.12.2014

Dokumenty aplikacyjne – wizytówka kandydata (ul. Miśnieńska 58)
 
  • 28.10.2014  
  • 25.11.2014  
  • 16.12.2014

Skuteczna rozmowa kwalifikacyjna – sztuka odpowiadania na trudne pytania (ul. Miśnieńska 58)
 
  • 29.10.2014  
  • 26.11.2014  
  • 17.12.2014

Stres
 
  • 27.10.2014      
  • 25.11.2014  
  • 18.12.2014

Assessment Center
 
  • 31.10.2014  

Własna firma  
 
  • 28.10.2014  
  • 26.11.2014 

Prawo Pracy
 
  • 16.10.2014  
  • 11.12.2014

Zapisy: w pokojach 204 – 207 oraz
telefonicznie: 12 6868204, 6868205, 6868206, 6868207
Zapisy na warsztaty  rozpoczynają się 15-go dnia wcześniejszego miesiąca
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 42
 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas