04.09.2015.
GUP Kraków

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Biuletyn informacyjny dla pracodawców

Biuletyn informacyjny dla pracodawców


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


bezrobotny bez doświadczenia zawodowego – oznacza to bezrobotnego, który wykonywał zatrudnienie oraz inną pracę zarobkową przez łączny okres poniżej 6 miesięcy;
Więcej informacji

Żródło - Dz.U. z 2007 Nr 176 poz. 1243
Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
Często zadawane pytania
EURES
Napisz do nas
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Inwestor
Inwestor

Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Stopa bezrobocia


P - Polska
M - Małopolska
K - Kraków

Lokalizacja Urzędu

MapaGodziny przyjęć stron
poniedziałek - piątek od 745 do 1445

NIP: 678-27-48-246

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

skrytka EPUAP: /gupkrakow/SkrytkaESP

formularz w systemie praca.gov.pl 

Lokalizacja Urzędu

Jak dojechać?

Centrala
  (12) 68-68-000
FAX
  (12) 645-12-70
Sekretariat
 

(12) 643-15-61
(12) 643-48-76
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

Informacja
  (12) 68-68-122, (12) 68-68-123
Zgłaszanie ofert pracy
 

(12) 68-68-200
(12) 68-68-256 (fax)
(12) 68-68-259 (fax)
formularz na stronie internetowej
formularz do pobrania
formularz w systemie praca.gov.pl  

Portiernia
  (12) 68-68-121

Oferty dnia

     GUP   


  Z adresami pracodawców 


  Osoby niepełnosprawne 


  Wszystkie oferty 


Szkolenie
02.09.2015.
Zmieniony ( 02.09.2015. )
 
Nabór wniosków od Organizatorów (pracodawców) o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
31.08.2015.
Grodzki  Urząd  Pracy w  Krakowie  w dniach od   01.09.2015  do    11.09.2015  ogłasza  nabór  wniosków od  Organizatorów (pracodawców)  o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków z Rezerwy Ministra.
Program adresowany jest do osób bezrobotnych pomiędzy 30 a  49 rokiem życia z profilem pomocy II  oraz  z  założonym   Indywidualnym  Planem  Działania.  
 
Limit miejsc  30.
 
Okres realizacji programu maks. do 15.01.2016 r.
 
Wnioski należy składać na Dziennik Podawczy pokój 119.
Szczegółowych informacji udziela Referat Programów Rynku Pracy  - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, pok. 215
 

Zmieniony ( 03.09.2015. )
 
Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z EFS - projekt RPO WM
07.08.2015.

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z EFS

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (I), Kierunek – Praca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej prowadzony będzie w dniach 24.08.-09.09.2015 r. Zgodnie z założeniami projektu, nabór dotyczy wyłącznie osób powyżej 30 roku życia należących do jednej z grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy),
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 

Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Zasady uczestnictwa w projekcie ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (I), Kierunek – Praca” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (I), Kierunek – Praca” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – informacja dla wnioskodawcy.

Zasady dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy, ubiegających się w 2015 r. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wniosek o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zmieniony ( 26.08.2015. )
 
Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z EFS - projekt POWER
09.03.2015.
Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków - I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej prowadzony będzie w dniach 24.08.-09.09.2015 r. Zgodnie z założeniami projektu, nabór dotyczy wyłącznie osób w przedziale wiekowym 18-29 lat. Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:
 
 
 • Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. – informacja dla wnioskodawcyZmieniony ( 26.08.2015. )
 
NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
19.08.2015.

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza,

od dnia 2 września 2015 r. do dnia 04 września 2015 r.

nabór wniosków o przyznanie jednorazowo dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej 
ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra w wysokości maks. 21 000,00 zł

 

Zgodnie z założeniami programu o środki na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się wyłącznie osoba bezrobotna w wieku od 30 do 50 lat która spełnia następujące warunki:

  • posiada ustalony profil: 
        • II
        • I (w uzasadnionych przypadkach)
  • indywidualny plan działania dostosowany do potrzeb klienta

 


Urząd informuje, że w ramach w/w programu dofinansowanie otrzymają 24 osoby bezrobotne. Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania zobowiązane są do zapoznania się z zasadami dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy, ubiegających się w 2015 r. o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy .

Szczegółowych informacji w sprawie naboru udziela pracownik Referatu Programów Rynku Pracy pok. 211 Urzędu.

Materiały do pobrania

Zmieniony ( 19.08.2015. )
 
Informacja o stanie bezrobocia w Krakowie - lipiec 2015 r.
13.08.2015.

INFORMACJA

O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE

LIPIEC 2015 r.

 LICZBA BEZROBOTNYCH 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 31.07.2015 r. wynosiła 20341 osób. Jest to o 557 osób mniej, porównując ze stanem z 30.06.2015 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 13,6 % ogółu bezrobotnych.

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

20341

10036

Liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

1916

1016

Liczba osób bezrobotnych

z prawem do zasiłku

2767

1623

 

W lipcu  2015 r. zarejestrowano 1916 osób bezrobotnych w tym:

  • 1673 osoby, które poprzednio pracowały;
       •  w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyły 122 osób;
  • 243 osoby dotychczas niepracujące.

 

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI

W lipcu 2015 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 2473 osoby. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

  • podjęcia pracy – 1373 osoby;
  • niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia 581 osób;
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 99 osób;
  • nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 50 osób;
  • nabycie praw emerytalnych lub rentowych – 30 osób;
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy w tym w ramach PAI – 35 osób;
  • osiągnięcia wieku emerytalnego – 14 osób;
  • inne (np. zasiłek stały, zmiana miejsca zameld. poza obszar działania PUP) – 85 osób.

 


OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

 

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.07.2015 r.

Struktura

w %

Do 30 roku życia

4221

20,8

W tym do 25 roku życia

1581

7,8

Długotrwale bezrobotni

11286

55,5

Powyżej 50 roku życia

6821

33,5

Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

0

0

Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

1877

9,2

Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

3

0

Niepełnosprawni

1781

8,8

 

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA  

W lipcu 2015 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 355 osób bezrobotnych w tym:

  • prace społecznie użyteczne – 43 osoby;
  • staże – 124 osoby;
  • szkolenia – 39 osób;
  • prace interwencyjne – 9 osób;
  • roboty publiczne – 14 osób;
  • podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 23 osoby;
  • podjęcia działalności gospodarczej  - 103 osoby.

 

 OFERTY PRACY 

W lipcu 2015 r. do tut. Urzędu zgłoszono 1531 wolnych miejsc pracy, z czego 38 miejsc pracy dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 2207 kandydatów.

Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy w lipcu 2015 roku:

Nazwa zawodu

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

66

Robotnik gospodarczy

56

Doradca klienta

48

Sprzedawca

43

Analityk systemów teleinformatycznych

42

Pakowacz ręczny

38

Opiekun osoby starszej

35

Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle

32

Spawacz

30

Sortowacz surowców wtórnych

30

Fryzjer

28

Tester oprogramowania komputerowego

26

Kierowca ciągnika siodłowego

26

Kierowca samochodu ciężarowego

25

Pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

24

Monter konstrukcji aluminiowych

24

Pomocniczy robotnik budowlany

24

Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

23

Cieśla szalunkowy

21

 
Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych - dodatkowy nabór wniosków.
12.08.2015.


Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza dodatkowy nabór wniosków w sprawie dofinansowania kosztów studiów podyplomowych.

Wnioski będą przyjmowane w terminie

od 14.09.2015 r. do 18.09.2015 r.

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu zgodnie z obowiązującymi w Grodzkim Urzędzie Pracy „Zasadami dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w roku 2015”. Urząd zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania wniosków w przypadku wyczerpania limitu środków przeznaczonych na finansowanie tej formy aktywizacji zawodowej.

Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem będą rozpatrywane negatywnie .

Wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu – pokój 119.

Zasady dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w roku 2015

Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

UWAGA:
Dofinansowanie dotyczy wyłącznie semestru rozpoczynającego się w roku 2015. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2.000 zł.

 

Zmieniony ( 12.08.2015. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 48
 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas