16.09.2014.
GUP Kraków

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Biuletyn informacyjny dla pracodawców

Biuletyn informacyjny dla pracodawców


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


stypendium - oznacza to kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu w okresie odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub w okresie odbywania szkolenia, stażu u pracodawcy oraz w okresie nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych

Dz.U. z 2004 Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
EURES
Napisz do nas
Często zadawane pytania
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Inwestor
Inwestor

Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Stopa bezrobocia


P - Polska
M - Małopolska
K - Kraków

Lokalizacja Urzędu

MapaGodziny przyjęć stron
poniedziałek - piątek od 745 do 1445

NIP: 678-27-48-246

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

skrytka EPUAP: /gupkrakow/SkrytkaESP

formularz w systemie praca.gov.pl 

Lokalizacja Urzędu

Jak dojechać?

Centrala
  (12) 68-68-000
FAX
  (12) 645-12-70
Sekretariat
 

(12) 643-15-61
(12) 643-48-76
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

Informacja
  (12) 68-68-122, (12) 68-68-123
Zgłaszanie ofert pracy
 

(12) 68-68-200
(12) 68-68-256 (fax)
(12) 68-68-259 (fax)
formularz na stronie internetowej
formularz do pobrania
formularz w systemie praca.gov.pl  

Portiernia
  (12) 68-68-121

Oferty dnia

     GUP   


  Z adresami pracodawców 


  Osoby niepełnosprawne 


  Wszystkie oferty 


InPost - kontroler wewnętrzny
15.09.2014.
Firma InPost przyjmie osobę na stanowisko:
Kontroler Wewnętrzny Oddziału 
w Krakowie


Twoje zadania:

 Obsługa urządzeń GPS,
 Analiza zapisów geolokalizacyjnych,
 Obsługa systemów informatycznych oraz poczty mailowej,
 Współpraca z doręczycielami

 Wymagania:
 
 Obsługa komputera,
 Dobra organizacja pracy,
 Systematyczność,
 Dyspozycyjność.

Oferujemy:
 
 Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 Pracę w zgranym zespole,
 Motywacyjny system wynagrodzeń.
 Pracę w godzinach popołudniowych oraz wieczornych po zakończeniu pracy doręczycieli

CV prosimy przesyłać w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć dopiskiem „Kontroler wewnętrzny” w tytule maila.

 
Inpost - Doręczyciel z własnym samochodem w Krakowie
15.09.2014.
Doręczyciel z własnym samochodem w Krakowie
 
Twoje zadania:
  • Doręczanie przesyłek poleconych,
  • Układanie przesyłek zgodnie z planem chodu,
  • Obsługa gmin i miejscowości wokół Krakowa
 
Wymagania:
  • Własny ekonomiczny samochód,
  • Dobra organizacja pracy,
  • Samodzielność.
  • Dokładność
  • Niekaralność
 
 
Oferujemy:
  • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • Jednozmianowy system pracy,
  • Pracę w zgranym zespole,
  • Motywacyjny system wynagrodzeń.
 
 
SPOTKANIE REKRUTACYJNE 18.09.2014 NA TERENIE GUP KRAKÓW ul. Wąwozowa 34
sala 218 godz. 10:00
 
Click to see real size
Zmieniony ( 15.09.2014. )
 
INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE - SIERPIEŃ 2014 r.
15.09.2014.

INFORMACJA

O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE

SIERPIEŃ 2014 r.

 

 

LICZBA BEZROBOTNYCH 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 31.08.2014 r. wynosiła 23713 osób. Jest to o 452 osoby mniej, porównując ze stanem z 31.07.2014 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 14 % ogółu bezrobotnych.

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

22713

11255

Liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

1982

966

Liczba osób bezrobotnych

z prawem do zasiłku

3163

1723

 

 

W sierpniu 2014 r. zarejestrowano 1982 osoby bezrobotne w tym:

-         1621 osób, które poprzednio pracowały;

·         w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyły 166 osób;

-         361 osób dotychczas niepracujących.

 

 

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI

W sierpniu 2014 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 2434 osoby. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

·         podjęcia pracy – 1071osób;

·         niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia 903 osoby;

·         dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 123 osoby;

·         nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 31 osób;

·         odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 23 osoby;

·         inne (np. zasiłek stały, zmiana miejsca zameld. poza obszar działania PUP) – 88 osób.

 

OSOBY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 

 

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.08.2014 r.

Struktura

w %

Do 25 roku życia

2005

8,8

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

271

1,2

Długotrwale bezrobotni

12228

53,8

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

1445

6,4

Powyżej 50 roku życia

7249

31,9

Bez kwalifikacji zawodowych

6131

27

Bez doświadczenia zawodowego

4224

18,6

Bez wykształcenia średniego

9691

42,7

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

1895

8,3

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

554

2,4

Niepełnosprawni

1880

8,3

   

 

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA 

 

W sierpniu 2014 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 216 osób bezrobotnych w tym:

·         prace społecznie użyteczne – 28 osób;

·         staże – 72 osoby;

·         podjęcie działalności gospodarczej – 53 osoby;

·         prace interwencyjne – 5 osób;

·         roboty publiczne – 3 osoby;

·         szkolenia – 51 osób;

·         podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 4 osoby;

 

 OFERTY PRACY 

 

W sierpniu 2014 r. do tut. Urzędu zgłoszono 906 wolnych miejsca pracy, z czego 56 miejsc pracy dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 2184 kandydatów.

 Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy w SIERPNIU 2014 roku:

  

Nazwa zawodu

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy

Sprzedawca

34

Robotnik budowlany

30

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

29

Spawacz metodą TIG

29

Kierowca samochodu ciężarowego

28

Programista  aplikacji

27

Pielęgniarka

26

Murarz

25

Robotnik gospodarczy

23

Szwaczka

18

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

17

Przedstawiciel handlowy

14

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

14

 

 
Giełda Pracy - konsultant telefoniczny
08.09.2014.
Referat Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych 
Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 

zaprasza osoby niepełnosprawne z wykształceniem minimum średnim do udziału w Giełdzie Pracy organizowanej dla firmy POLSKI HR-APT Sp. z o.o. na stanowisko: konsultant telefoniczny, która odbędzie się 17 września 2014 r. (środa) o godzinie 10.00 w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34 w sali 231

Zmieniony ( 10.09.2014. )
 
"Zmiana szansą na rozwój"
02.09.2014.
"Zmiana szansą na rozwój"
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
27.08.2014.

Grodzki  Urząd Pracy w Krakowie informuje, że z dniem

3 września 2014 r.

rozpoczyna nabór wniosków  o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

GUP będzie rozpatrywać wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu na Dziennik Podawczy tut. Urzędu, pokój 119 i w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku informować pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

 

Podstawa prawna :
Art. 69a, 69b  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 639)

 Wniosek do pobrania Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.
Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Jakie działania mogą być sfinansowane w firmie?

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

W latach 2014 i 2015 środki KFS będą adresowane do osób od 45 roku życia.

 

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 

  

Zmieniony ( 28.08.2014. )
 
Dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej z EFS
12.08.2014.

DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W RAMACH PROJEKTU „RÓŻNE DROGI – JEDEN CEL” (PODDZIAŁANIE 6.1.3 PO KL)

 

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych, jak również konieczność zrealizowania założeń projektu „Różne drogi – jeden cel” (tzw. kryterium dostępu), kolejny nabór wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej adresowany będzie wyłącznie do osób:

 

   • do 25 r.ż.,
   • powyżej 50 r.ż.

 

Wnioski złożone przez osoby spoza w/w grup wiekowych będą odrzucane na etapie oceny formalnej.

Ponadto, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 marca o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 598) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 631), począwszy od dnia 27 maja 2014 r. o dofinansowanie mogą ubiegać się tylko osoby, którym nadano profil I lub II.

Profil pomocy ustalany jest przez referaty: Pośrednictwa Pracy oraz Poradnictwa Zawodowego.

 

Termin III naboru: 9-12 września 2014 r.

O terminowości złożenia wniosku decydować będzie data wpływu na Dziennik Podawczy (pok.119). Wnioski, które wpłyną do siedziby Urzędu po ustalonym terminie, nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Ze względu na limit środków, dofinansowanie zostanie przyznane wyłącznie osobom, które otrzymały najwyższą ilość punktów w ocenie merytorycznej wniosku (zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 3 do wniosku).

 

 

Dokumenty do pobrania

 

 1. Załącznik nr 1  – Oświadczenie,
 2. Załącznik nr 2  – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013),
 3. Załącznik nr 3  – Formularz oceny wniosku,

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 35
 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas