Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Zachęcamy szkoły do udziału w programie „Mój świadomy wybór”!

Zachęcamy szkoły do udziału w programie „Mój świadomy wybór”!

Dla kogo?

Program „Mój świadomy wybór” został rozpoczęty w 2020 r. Skierowany jest przede wszystkim do krakowskich branżowych szkół średnich i liceów ogólnokształcących.

 

Po co?

Celem programu jest przygotowanie uczniów do planowania kariery zawodowej oraz podejmowania i dokonywania ewentualnych zmian decyzji zawodowych i edukacyjnych, w oparciu o własne zasoby i analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji. Pragniemy przygotować uczniów do podejmowania świadomych i samodzielnych decyzji dotyczących wyboru dalszej drogi kształcenia.

 

O czym?

W programie adresowanym do uczniów planujemy uwzględnić następujące obszary:

Lp Temat zajęć Treści szczegółowe
1 Współczesny rynek pracy •      Analizy rynku pracy pod kątem poszukiwania zatrudnienia.

•      Poznanie źródeł nowych miejsc pracy.

•      Analiza najczęściej stosowanych sposobów poszukiwania pracy.

•      Identyfikowanie barier utrudniających poszukiwanie pracy.

•      Poznanie zasad ułatwiających poszukiwanie pracy.

•      Identyfikacja i analiza metod znajdowania ofert pracy.

•      Określenie indywidualnych sposobów poszukiwania ofert zatrudnienia.

2 Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie •      Poznanie systemu edukacji i innych form uczenia się.

•      Przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia.

•      Zawody przyszłości.

3 Planowanie własnego rozwoju •      Sposoby i narzędzia identyfikowania własnych kompetencji i predyspozycji zawodowych.
4 Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym (opcjonalnie) •      Rozmowa doradcza, ew. badanie kompetencji i predyspozycji zawodowych (dot. uczniów, którzy ukończyli 18 lat).

•      Opracowanie indywidualnego bilansu kompetencji, umiejętności oraz słabych i mocnych stron.

 
Jak?

Udział w programie jest bezpłatny. Biorąc pod uwagę obowiązujące obostrzenia sanitarne, spotkania z młodzieżą będą odbywać się w formie webinariów za pośrednictwem platformy internetowej. Podczas zajęć doradcy zawodowi będą odwoływać się do samooceny uczestników. Uczniom będą zadawane pytania dotyczące tego, jak mogą wykorzystać przekazywaną im wiedzę, będą oni zachęcani do wyciągania wniosków i refleksji.

 

Zachęcamy dyrektorów oraz nauczycieli do zgłaszania swoich szkół lub konkretnych klas!
Data, godzina oraz szczegóły spotkania
(w tym platforma internetowa) zostaną ustalone podczas bezpośredniej rozmowy z naszymi doradcami zawodowymi.

Czekamy na zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45 pod numerem telefonu:

  • 12 68 68 208