Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Od 16 listopada do 30 listopada 2020 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie

Od 16 listopada do 30 listopada 2020 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

 

Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ogłasza rozpoczęcie kolejnego naboru wniosków:

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA ORAZ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

 

  • o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

 

DOKUMENTY DO POBRANIA ORAZ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

 

  • o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA ORAZ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

 

 

  • o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA ORAZ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

 

Prosimy o składanie wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub e-PUAP.

Wnioski można również składać w formie papierowej: listownie bądź do urny przed siedzibą Grodzkiego Urzędu Pracy przy ul. Wąwozowej 34.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania wniosków oraz ich skrupulatne wypełnianie (drukowanymi literami).

Pomoże to uniknąć błędów i przyspieszy proces weryfikacji wniosków.