Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

12 KWIETNIA RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O ZWROT KOSZTÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA POMAGAJĄCEGO PRACOWNIKOWI NIEPEŁNOSPRAWNEMU NA STANOWISKU PRACY

Ogłaszamy nabór wniosków o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (druk Wn-KZ Część I i III) w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Nabór będzie prowadzony od 12.04.2021r. do wyczerpania środków.

WYSOKOŚĆ REFUNDACJI

Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu
i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, przy czym liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika
w miesiącu.

Informacje o wysokości pomocy w danym roku można również uzyskać pod nr telefonu 12 68 68 109.

SKŁADANIE WNIOSKU

Wniosek należy wypełnić czytelnie i złożyć w Urzędzie wraz z załącznikami:

  • wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych Część I (pobierz .doc,pobierz .pdf),
  • wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych Część III (pobierz .doc ,pobierz .pdf),
  • formularz o pomocy innej niż pomoc de minimis (pobierz),
  • oświadczenie o pomocy de minimis (pobierz).

JEŚLI MASZ PYTANIA – ZADZWOŃ!

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45 informacje o refundacji dostępne są pod numerem telefonu:
12 68 68 109

Więcej informacji:
www.pfron.org.pl/pracodawcy/zatrudnienie-pracownika-wspomagajacego/