25.04.2014.
GUP Kraków

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Biuletyn informacyjny dla pracodawców

Biuletyn informacyjny dla pracodawców


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


Rejestr instytucji szkoleniowych Wpis do tego rejestru jest niezbędnym warunkiem do uzyskania zleceń na prowadzenie szkoleń finansowanych ze środków publicznych.

art. 20 Ustawy z dnia 20 IV 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001)
Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
EURES
Napisz do nas
Często zadawane pytania
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Inwestor
Inwestor

Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Stopa bezrobocia


P - Polska
M - Małopolska
K - Kraków

Lokalizacja Urzędu

MapaGodziny przyjęć stron
poniedziałek - piątek od 745 do 1445

NIP: 678-27-48-246

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Lokalizacja Urzędu

Jak dojechać?

Centrala
  (12) 68-68-000
FAX
  (12) 645-12-70
Sekretariat
  (12) 643-15-61
(12) 643-48-76
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Informacja
  (12) 68-68-122, (12) 68-68-123
Zgłaszanie ofert pracy
 

(12) 68-68-200
(12) 68-68-256 (fax)
(12) 68-68-259 (fax)
formularz na stronie internetowej
formularz do pobrania

Portiernia
  (12) 68-68-121

Oferty dnia

     GUP   


  Z adresami pracodawców 


  Osoby niepełnosprawne 


  Wszystkie oferty 


Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella Virum zaprasza osoby bez pracy do projektu "CAREER TURN"
24.04.2014.
 
Nabór do obwodowych komisji ds. referendum
16.04.2014.

 


Miejska Komisja ds. Referendum ogłasza nabór kandydatów na członków obwodowych komisji w Referendum lokalnym wyznaczonym na dzień 25 maja 2014 roku w Krakowie.

 

Przyjmowanie zgłoszeń prowadzone będzie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

 

Nabór kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum dotyczy wyłącznie osób zamieszkałych na terenie miasta Krakowa i wpisanych do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków (osoby pełnoletnie).

 

Prosimy osoby zainteresowane pracą w obwodowych komisjach ds. referendum o własnoręczne wypełnienie druku „Zgłoszenie do pracy w komisji” (do pobrania w pliku pdf)  i złożenie opatrzonego datą i podpisem kandydata zgłoszenia:

  •  w Urzędzie Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4, pok. 202 (sekretariat Kancelarii Rady Miasta Krakowa i Dzielnic Krakowa) w godz. 7:40-15:30
   lub

  • - przesłania faksem na numer tel. (12) 61-61-702 lub (12) 61-61-723 (do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

   lub
  • przesłania e-mailem skanu wypełnionego własnoręcznie zgłoszenia (w formacie pliku pdf ) na adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć (w tytule maila proszę podać swoje „imię i nazwisko” oraz dopisek „zgłoszenie do pracy w komisji”)

 

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z sekretariatem Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, tel. 12 61-61-403.

 

Jednocześnie informujemy, iż osobom wchodzącym w skład Obwodowych Komisji ds. Referendum przysługują zryczałtowane diety w następujących wysokościach:

 

- Przewodniczący komisji – 200 złotych,

 

- Zastępca przewodniczącego komisji – 180 złotych,

 

- Członek komisji – 160 złotych.

 

 

WAŻNE:

Przypominamy wszystkim kandydatom, iż w związku z faktem, iż w dniu 25 maja 2014 r. odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego i Referendum Lokalne, dana osoba może być członkiem tylko jednej komisji wyborczej na terenie miasta Krakowa – albo członkiem obwodowej komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego albo członkiem obwodowej komisji w Referendum Lokalnym.

W przypadku powołania tej samej osoby do pracy w obwodowych komisjach – zarówno w wyborach do Parlamentu Europejskiego jak i w Referendum Lokalnym – osoba ta traci członkostwo w obwodowej komisji w Referendum Lokalnym, natomiast pozostaje członkiem obwodowej komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zmieniony ( 16.04.2014. )
 
Informacja o stanie bezrobocia w Krakowie - marzec 2014 r.
17.04.2014.
INFORMACJA 
O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE
MARZEC 2014 r.


LICZBA BEZROBOTNYCH

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 31.03.2014 r. wynosiła 25706 osób. Jest to o 259 osób mniej, porównując ze stanem z 28.02.2014 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 13,5 % ogółu bezrobotnych.
 

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

25706

12403

Liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

2441

1150

Liczba osób bezrobotnych

z prawem do zasiłku

3484

1723

 
 

W marcu 2014 r. zarejestrowano 2441 osób bezrobotnych w tym:

  • 1989 osób, które poprzednio pracowały;
     • w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyły 232 osób;
  • 452 osoby dotychczas niepracujące.

 

 

 

 

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI

W marcu 2014 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 2700 osób. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

  • podjęcia pracy – 1214 osób;
  • braku gotowości do podjęcia zatrudnienia – 770 osób;
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 81 osób;
  • nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 66 osoby;
  • inne (np. zasiłek stały, zmiana miejsca zameld. poza obszar działania PUP) – 108 osób.

 

  

OSOBY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.03.2014 r.

Struktura

w %

Do 25 roku życia

2626

10,2

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

482

1,9

Długotrwale bezrobotni

12734

49,5

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

1457

5,7

Powyżej 50 roku życia

7660

29,8

Bez kwalifikacji zawodowych

6543

25,5

Bez doświadczenia zawodowego

5117

19,9

Bez wykształcenia średniego

11000

42,8

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

2042

7,9

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

664

2,6

Niepełnosprawni

1999

7,8


 

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA


W marcu 2014 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 449 osób bezrobotnych w tym:

  • prace społecznie użytecznych – 30 osób;
  • staże – 327 osób;
  • podjęcie działalności gospodarczej – 12 osób;
  • roboty publiczne – 11 osób;
  • prace interwencyjne – 21 osób;
  • szkolenia – 44 osoby;
  • podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 4 osoby.

 

 

 OFERTY PRACY

 W marcu 2014 r. do tut. Urzędu zgłoszono 987 wolnych miejsc pracy, z czego 49 miejsc pracy dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 3468 kandydatów.

Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy w MARCU 2014 roku:

Nazwa zawodu

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

87

Bez zawodu

37

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

31

Konsultant/agent sprzedaży bezpośredniej

30

Kierowca samochodu ciężarowego

29

Opiekun osoby starszej

28

Sprzedawca

26

Doradca klienta

26

Kasjer handlowy

25

Kelner

22

Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy

20

Telemarketer

18

Magazynier

15

Elektromonter instalacji elektrycznych

15

 

Pełne dane statystyczne  

Zmieniony ( 18.04.2014. )
 
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI
09.04.2014.
Zapraszamy na
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
z udziałem przedstawicieli 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
i
Urzędu Skarbowego
Spotkanie odbędzie się 
24.04.2014 r. 
Zapisy pod numerem telefonu 
12 68 68 136
Miejsce spotkania
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34 
Sala Konferencyjna (nr 231)
Termin:
24.04.2014 r.
 
Osoby, które zarezerwują miejsce, prosimy o zgłoszenie się 20 minut przed rozpoczęciem spotkania.  W przypadku nieobecności z wolnych miejsc będą mogły skorzystać nie zapisane osoby.


PROGRAM SPOTKANIA

9 00 – 10 00
wystąpienie specjalisty ds. Programów tut. Urzędu

Informacje dotyczące sposobu uzupełniania „wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie kładu do spółdzielni socjalnej” oraz tryb i procedura przyznawania środków. 

10 00 – 11 00
wystąpienie specjalisty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Podstawowe informacje na temat:
wysokości składek obowiązujących przedsiębiorców,
obowiązujących deklaracji i sposobu ich uzupełniania,
przysługujących ulgach dla nowych przedsiębiorców,
zasiłków chorobowych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
innych istotnych informacji z zakresu współpracy przedsiębiorców z ZUS. 

11 00 – 11 15
Przerwa

11 15 – 12 15
wystąpienie specjalisty z Urzędu Skarbowego

Podstawowe informacje na temat:
form opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej,
formularzy podatkowych składanych przez osoby podejmujące i prowadzące własną działalność gospodarczą, 
innych niezbędnych informacji z zakresu współpracy przedsiębiorców z US.

12 15 - 13 15 
wystąpienie Starszego Specjalisty Zakładowego tut. Urzędu

Informacje o dokumentach, na podstawie których dokonuje się rozliczania przyznanych środków.

Zmieniony ( 09.04.2014. )
 
WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW NA STAŻ W RAMACH PROJEKTU "RÓŻNE DROGI JEDEN CEL"
09.04.2014.

WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH PROJEKTU „RÓŻNE DROGI JEDEN CEL”

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że z uwagi na wykorzystanie limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, z dniem 22.03.2014 r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Różne drogi -  jeden cel” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

 
Spotkanie informacyjne dla osób niepełnosprawnych
09.04.2014.
Szukasz pracy?

Jesteś osobą niepełnosprawną?

Zapraszamy na spotkania informacyjne


 
 
 
29.05.2014 r. i 24.06.2014 r.
  • metody poszukiwania pracy
  • prezentacja aktualnie realizowanych projektów dla Osób Niepełnosprawnych w Małopolsce


28.05.2014 r. i 25.06.2014 r.
  • sporządzanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) według obowiązujących współcześnie standardów
  • uprawnienia Osoby Niepełnosprawnej jako Pracownika
  • konsultacje indywidualne

Zajęcia odbędą się
w Grodzkim Urzędzie Pracy, ul. Wąwozowa 34
w sali nr 231 (I piętro)

Początek zajęć: godzina 09:00

Zapisy: pokój 015
lub telefonicznie 12 68 68 015

Serdecznie zapraszamy !!!

 
Skrócenie zapisów na szkolenia
07.04.2014.
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje,
 

że w związku z faktem, iż liczba zgłoszeń na szkolenie pn: „Sprzedawca - fakturzysta” znacznie przekroczyła liczbę miejsc 

w pierwszej grupie szkoleniowej, termin zapisów został  skrócony do dnia 07.04.2014 r.

 

 
Zmieniony ( 07.04.2014. )
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 35
 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas